• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 تیر 1400
 • ساعت : 22 : 41

کارت های آموزشی

 • اندازه گیری کف (Foaming Characteristics)
  لایه‌های نازک‌تر روغن تمایل به تولید کف دارد زیرا حباب‌های هوا با سرعت بیشتری افزایش خواهند یافت و حباب‌های هوا دیوارهای روغن را نازک و نازک‌تر می‌کنند که این عمل باعث می‌شود این دیواره‌ها به آسانی شکسته شوند.
  درج شده توسط :ادمین وبسایت
  اندازه گیری کف (Foaming Characteristics)
  • 15
 • تیتراسیون پتانسیومتری (Potentiometric Titration)
  تیتراسیون پتانسیومتری / پتانسیل سنجی (Potentiometric Titration) یکی از متداول‌ترین روش‌های تشخیص نقطه اکی‌والان (هم ارزی) است. این روش، کل تیتراسیون‌های آبی، غیر آبی، اسید و باز، اکسیداسیون (اکسایش) و احیا (کاهش)، رسوبی و کمپلکسومتری را پوشش می‌دهد.
  درج شده توسط :ادمین وبسایت
  تیتراسیون پتانسیومتری (Potentiometric Titration)
  • 12
 • تعیین اتلاف تبخیر روغن های روانکار (Noack)
  فراریت در علم شیمی و فیزیک به تمایل یک مایع در تشکیل بخار گفته می شود، که رابطه مستقیمی با فشار بخار مایع دارد. هر قدر فشار بخار مایع در دمای مشخص بالاتر باشد، تمایل آن ماده برای تبدیل شدن به بخار و در نتیجه فراریت ماده بالاتر است.
  درج شده توسط :ادمین وبسایت
  تعیین اتلاف تبخیر روغن های روانکار (Noack)
  • 30
 • پایداری برشی (SSI)
  این تجهیز برای اندازه‌گیری پایداری برشی سیالات حاوی مواد پلیمری کاربرد دارد. در این روش درصد افت گرانروی (در 100 درجه سلسیوس) سیالات حاوی مواد پلیمری به روش تزریق دیزلی که در آن از یک نازل تزریق اروپائی استفاده شده است، سنجیده می‌شود. افت گرانروی نشان دهنده میزان تخریب پلیمر، ناشی از برش در نازل خواهد بود.
  درج شده توسط :ادمین وبسایت
  پایداری برشی (SSI)
  • 31
 • رفع مشکلات در کروماتوگرافی گازی (GC Troubleshooting)
  در این مطلب آموزشی علل احتمالی مشکلات در کروماتوگرافی گازی (GC Troubleshooting) بررسی و راهکارهای پیشنهادی جهت رفع آن ارائه شده است.
  درج شده توسط :ادمین وبسایت
  رفع مشکلات در کروماتوگرافی گازی (GC Troubleshooting)
  • 65
 • گرانروی ظاهری (CCS)
  گرانروی ظاهری روغن‌های موتور در دماهای پایین و زیر صفر درجه سلسیوس با استفاه از دستگاه آزمایشگاهی شبیه ‌ساز استارت موتور Cold Cranking Simulator (CCS) اندازه‌گیری می‌شود.
  درج شده توسط :ادمین وبسایت
  گرانروی ظاهری (CCS)
  • 62