• 81 -65611579 021
 • تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 1403
 • ساعت : 18 : 40

کارت های آموزشی

 • فناوری های گوگرد زدایی
  گوگرد یکی از شایع ترین ناخالصی های موجود در نفت خام است. در روغن ها، سوخت و ... ، وجود ترکیبات گوگرد نامطلوب است و ممکن است مشکلات مختلفی را در طول تصفیه و همچنین در استفاده تجاری آنها ایجاد کند.
  درج شده توسط :ادمین وبسایت
  فناوری های گوگرد زدایی
  • 8616
 • شاخص ستان
  شاخص ستان، اندازه گیری نسبی تاخیر زمانی بین تزریق سوخت به محفظه و شروع احتراق است. سوخت برای موتورهای احتراق تراکمی، باید به راحتی از بین برود. احتراق در فاز گاز اتفاق می افتد. بنابراین ، برای یک سوخت مایع ، اولین گام ها به سمت اشتعال شامل انتقال از مایع به گاز است. زمان مورد نیاز برای این انتقال "تاخیر فیزیکی" در احتراق است و شامل مدت زمان مورد نیاز برای یک قطره سوخت برای گرم شدن ، بخار شدن و مخلوط شدن با هوای گرم در سیلندر است.
  درج شده توسط :ادمین وبسایت
  شاخص ستان
  • 5330
 • روغن پایه (Lubricant Base Oils)
  روغن های پایه عمده ترین جزء تشکیل دهنده روغن های روان‌کننده هستند و به طور کلی به سه دسته معدنی (Mineral) ، سنتزی (Synthetic) و طبیعی (Natural) تقسیم می شوند.
  درج شده توسط :ادمین وبسایت
  روغن پایه (Lubricant Base Oils)
  • 12438
 • مقدار خاکستر (Ash Content)
  تعیین خاکستر سوخت های حاصل از تقطیر و سوخت های باقی مانده، سوخت های توربین گازی، نفت خام، روغن های روان کننده، موم ها و دیگر فرآورده های نفتی که در آن ها هر گونه مواد خاکستر ساز اساسا ناخالصی های نامطلوب یا آلودگی به شمار می رود.
  درج شده توسط :ادمین وبسایت
  مقدار خاکستر (Ash Content)
  • 3331
 • اندازه گیری کف (Foaming Characteristics)
  لایه‌های نازک‌تر روغن تمایل به تولید کف دارد زیرا حباب‌های هوا با سرعت بیشتری افزایش خواهند یافت و حباب‌های هوا دیوارهای روغن را نازک و نازک‌تر می‌کنند که این عمل باعث می‌شود این دیواره‌ها به آسانی شکسته شوند.
  درج شده توسط :ادمین وبسایت
  اندازه گیری کف (Foaming Characteristics)
  • 1327
 • تیتراسیون پتانسیومتری (Potentiometric Titration)
  تیتراسیون پتانسیومتری / پتانسیل سنجی (Potentiometric Titration) یکی از متداول‌ترین روش‌های تشخیص نقطه اکی‌والان (هم ارزی) است. این روش، کل تیتراسیون‌های آبی، غیر آبی، اسید و باز، اکسیداسیون (اکسایش) و احیا (کاهش)، رسوبی و کمپلکسومتری را پوشش می‌دهد.
  درج شده توسط :ادمین وبسایت
  تیتراسیون پتانسیومتری (Potentiometric Titration)
  • 2078