• 81 -65611579 021
 • تاریخ : یکشنبه 22 فروردین 1400
 • ساعت : 17 : 14

کارت های آموزشی

 • روش های آزمون قیر شانزده(درجه اشتعال قیر)
  درجه اشتعال قیر (بخش اول) درجه اشتعال قیر به درجه حرارتی اطلاق می شود که وقتی دمای قیر به آن می رسد، با نزدیک نمودن شعله به سطح آزاد آن، جرقه ای در سطح آن دیده شود.
  روش های آزمون قیر شانزده(درجه اشتعال قیر)
  • 388
 • روش های آزمون قیر پانزده(افت وزنی قیر)
  افت وزنی قیر (بخش دوم) ابتدا ظرف استوانه ای را تمیز می نماییم. این ظرف استوانه ای دارای قطر 55 میلی متر و ارتفاع 35 میلی متر می باشد و دارای کفی مسطح است. اکنون ظرف استوانه ای را وزن می نماییم.
  روش های آزمون قیر پانزده(افت وزنی قیر)
  • 357
 • روش های آزمون قیر چهارده(افت وزنی قیر)
  افت وزنی قیر (بخش اول) افت وزنی قیر عبارت است از درصد افت وزنی نمونه قیری که در مدت 5 ساعت در درجه حرارت 163 درجه سانتیگراد در دستگاه مجهز به تهویه قرار می گیرد.
  روش های آزمون قیر چهارده(افت وزنی قیر)
  • 371
 • روش های آزمون قیر سیزده(خاصیت کشش قیر)
  خاصیت کشش قیر(بخش سوم) پس از پر نمودن قالب ها، مدتی صبر می کنیم تا قیر در دمای محیط سرد شود (حداقل 40 دقیقه). اکنون می توانیم به وسیله یک کاردک داغ، اضافی قیر را از سطح قالب ها برداشت.
  روش های آزمون قیر سیزده(خاصیت کشش قیر)
  • 364
 • روش های آزمون قیر دوازده(خاصیت کشش قیر)
  خاصیت کشش قیر (بخش دوم) می دانیم که در اثر عبور وسایل نقلیه از سطح راه، تنش هایی در آسفالت ایجاد می شود که سبب بروز جنبش های خفیفی در قیر آسفالت می گردد و در صورتی که قیر نتواند این جنبش ها را تحمل نماید به ویژه در فصل سرما، باید انتظار بروز ترک هایی در آسفالت را داشته باشیم.
  روش های آزمون قیر دوازده(خاصیت کشش قیر)
  • 387
 • روش های آزمون قیر یازده(خاصیت کشش قیر)
  خاصیت کشش قیر (بخش اول) در رابطه با علت استفاده از قیر در راهسازی مواردی چون نفوذ ناپذیری در برابر آب، ارزان قیمت بودن، خاصیت چسبندگی و غیره مطرح شده است
  روش های آزمون قیر یازده(خاصیت کشش قیر)
  • 399