• 81 -65611579 021
 • تاریخ : شنبه 8 مهر 1402
 • ساعت : 13 : 26

تجهیز و ساخت

1
 1. 1. طراحی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی
  2. تعمیرات تخصصی تجهیزات آزمایشگاهی
  3. راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی
  4.طراحی و ساخت دستگاه آنالیز تقطیر در اتمسفر به روش ASTM D86
  5. طراحی ساخت دستگاه آنالیز تقطیر در خلاء به روش ASTM D1160

فرم درخواست تعمیر تجهیزات