• 81 -65611579 021
 • تاریخ : سه شنبه 2 مرداد 1403
 • ساعت : 0 : 17

کارت های آموزشی

 • تعیین اتلاف تبخیر روغن های روانکار (Noack)
  فراریت در علم شیمی و فیزیک به تمایل یک مایع در تشکیل بخار گفته می شود، که رابطه مستقیمی با فشار بخار مایع دارد. هر قدر فشار بخار مایع در دمای مشخص بالاتر باشد، تمایل آن ماده برای تبدیل شدن به بخار و در نتیجه فراریت ماده بالاتر است.
  درج شده توسط :ادمین وبسایت
  تعیین اتلاف تبخیر روغن های روانکار (Noack)
  • 1221
 • پایداری برشی (SSI)
  این تجهیز برای اندازه‌گیری پایداری برشی سیالات حاوی مواد پلیمری کاربرد دارد. در این روش درصد افت گرانروی (در 100 درجه سلسیوس) سیالات حاوی مواد پلیمری به روش تزریق دیزلی که در آن از یک نازل تزریق اروپائی استفاده شده است، سنجیده می‌شود. افت گرانروی نشان دهنده میزان تخریب پلیمر، ناشی از برش در نازل خواهد بود.
  درج شده توسط :ادمین وبسایت
  پایداری برشی (SSI)
  • 1649
 • رفع مشکلات در کروماتوگرافی گازی (GC Troubleshooting)
  در این مطلب آموزشی علل احتمالی مشکلات در کروماتوگرافی گازی (GC Troubleshooting) بررسی و راهکارهای پیشنهادی جهت رفع آن ارائه شده است.
  درج شده توسط :ادمین وبسایت
  رفع مشکلات در کروماتوگرافی گازی (GC Troubleshooting)
  • 3507
 • گرانروی ظاهری (CCS)
  گرانروی ظاهری روغن‌های موتور در دماهای پایین و زیر صفر درجه سلسیوس با استفاه از دستگاه آزمایشگاهی شبیه ‌ساز استارت موتور Cold Cranking Simulator (CCS) اندازه‌گیری می‌شود.
  درج شده توسط :ادمین وبسایت
  گرانروی ظاهری (CCS)
  • 1768
 • تقطیر
  یکی از مهم‌ترین و متداول‌ترین روش‌های جداسازی تقطیر است و اساس آن بر توزیع اجزا بین دو فاز مایع و گاز بنیان گذاشته شده‌است. تقطیر یک فرآیند فیزیکی برای جداسازی اجسام با دمای جوش متفاوت است.
  درج شده توسط :ادمین وبسایت
  تقطیر
  • 6019
 • میزان آب به روش کارل فیشر (Karl Fischer)
  وجود آب در تمام فرآورده های هیدروکربنی مانند انواع سوختها، حلال ها و روغن ها حتی به میزان جزئی باعث کاهش خواص اصلی آنها میگردد.
  درج شده توسط :ادمین وبسایت
  میزان آب به روش کارل فیشر (Karl Fischer)
  • 2910