• 81 -65611579 021
 • تاریخ : یکشنبه 22 فروردین 1400
 • ساعت : 17 : 48

کارت های آموزشی

 • روش های آزمون قیر ده(تعيين درجه نرمی قير)
  تعيين درجه نرمی قير(بخش سوم) اکنون بشر را از گرمکن بیرون آورده و ساچمه ها را در مرکز حلقه ها روی قیر قرار می دهیم و بشر را روی چراغ می گذاریم. نکته بسیار مهم در این آزمایش ، روند گرمادهی به بشر و محتوی آن یعنی قیر است.
  روش های آزمون قیر ده(تعيين درجه نرمی قير)
  • 348
 • روش های آزمون قیر نه(تعيين درجه نرمی قير)
  تعيين درجه نرمی قير (بخش دوم) روش انجام این آزمایش بدین صورت است که ابتدا حلقه ها را روی سطح شیشه ای که به روغن آغشته است، قرار می دهیم. روغن سبب می شود که قیر به شیشه نچسبد. عمق این حلقه ها در حدود 8 میلی متر است. قیر را که قبلا داغ شده است به آرامی در داخل حلقه ها می ریزیم به طوری که حلقه کاملا پر شود.
  روش های آزمون قیر نه(تعيين درجه نرمی قير)
  • 361
 • روش های آزمون قیر هشت(تعيين درجه نرمی قير)
  تعيين درجه نرمی قیر(بخش اول) نقطه نرمی قیر عبارت است از درجه حرارتی که در آن قیر حالت نرمی پیدا می کند.
  روش های آزمون قیر هشت(تعيين درجه نرمی قير)
  • 397
 • روش های آزمون قیر هفت(روشهای رد وود و کینماتیکی)
  روش ردوود از ویسکومتر ردوود برای تعیین کند روانی قیر های مایع استفاده می شود. روش کینماتیکی در روش اندازه گیری کند روانی به روش کینماتیکی، با عبور مقدار 50 میلی لیتر قیر مورد آزمایش با درجه حرارت 40 درجه سانتیگراد از مجرای لوله استاندارد دستگاه زمانی که صرف عبور قیر شده است را یادداشت می کنیم و این زمان را به عنوان کند روانی قیر محسوب می نماییم.
  روش های آزمون قیر هفت(روشهای رد وود و کینماتیکی)
  • 366
 • روش های آزمون قیرشش (روش سی بولت)
  روش سی بولت ویسکومتر سی بولت - فورل (Saybolt- Fur) برای تعیین کند روانی قیرهای مخلوط (امولسیونی) بکار می رود و به طور کلی مشابه ویسکومتر S.T.V بوده و نوع اصلاح شده ویسکومتر ردوود (Red Wood) تلقی می شود.
  روش های آزمون قیرشش (روش سی بولت)
  • 477
 • روش های آزمون قیر پنج(گرانروی)
  گرانروی مقاومت داخلی مایعات را که مانع حرکت و جریان آنها می شود ، ویسکوزیته یا گرانروی و یا کند روانی می نامند. این کند روانی برای مایعات برحسب پوآز سنجیده می شود که همان پاسکال- ثانیه می باشد.
  روش های آزمون قیر پنج(گرانروی)
  • 348