• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 23 : 23

گریس (Grease)

گریس (Grease)

گریس (Grease)

 

🔘  استاندارد ملی ایران به شماره INSO 142-1 (استاندارد گریس پایه لیتیم - ویژگی ها)

 

✔️ هدف و دامنه كاربرد:

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های گریس پایه لیتیم مناسب برای کاربرد های صنعتی و روانکاری یاتاقان های مسطح و یاتاقان های غلطکی(مانند بلبرینگ ها، رولبرینگ ها و ... ) می باشد.


طبقه بندی :
این نوع گریس بر اساس قابلیت نفوذ بعد از کار و بر مبنای جدول NLGI به سه نمره 1، 2 و 3 طبقه بندی می شود.


ویژگی ها :
1- گریس پایه لیتیم، طبق این استاندارد باید داری ویژگی های مندرج در جدول شماره یک باشد.
2- اجزای این گریس متشکل از روغن پایه نفتی، صابون لیتیم و ماده افزودنی بازدارنده زنگ و اکسایش می باشد.
یادآوری: این گریس باید نرم، یکنواخت و فاقد ناخالصی های قابل مشاهده، ذرات ساینده و بوی زننده باشد. مواد پر کننده مانند خاک رس و تالک نیز نباید در ترکیب این گریس به کار رود.

ویژگی های گریس پایه لیتیم

نمره های گریس بر اساس طبقه بندی Nlgi

 

نمونه برداری:
نمونه برداری گریس پایه لیتیم باید طبق استاندارد ملی شماره 4189 انجام گردد.


بسته بندی و نشانه گذاری:
گریس باید در ظروف مناسب، خشک، تمیز و غیر قابل نشت و حداکثر 180 کیلوگرمی (بشکه) بسته بندی شود. بر روی ظروف مشخصات زیر به صورت خوانا نوشته شود(نشانه گذاری برای مصرف داخلی باید به زبان فارسی نیز نوشته شود).
1. نوع و نمره گریس
2. کاربر گریس
3. وزن خالص
4. نام نشانی تولید کننده و علامت تجاری آن
5. شماره و تاریخ ساخت
6. درج عبارت "ساخت ایران"

 

 

🔘  استاندارد ملی ایران به شماره INSO 142-2 (استاندارد گریس پایه کلسیم - ویژگی ها)

 

✔️ هدف و دامنه كاربرد:

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های گریس کلسیم هیدراته برای مصارف عمومی است.

طبقه بندی :
این نوع گریس بر اساس قابلیت نفوذ مخروط بعد از کار و بر مبنای جدول NLGI (جدول شماره 2) به چهار درجه 1 ، 2 ، 3 و 4 طبقه بندی می شود.

گریس پایه کلسیم  استاندارد 142 ویژگی ها nlgi

ویژگی ها :
- گریس پایه کلسیم، طبق این استاندارد باید دارای ویژگی های مندرج در جدول یک باشد.
- اجزای این گریس متشکل از روغن پایه نفتی و صابون کلسیم می باشد.
یادآوری : این گریس باید نرم، یکنواخت و فاقد ناخالصی های قابل مشاهده، ذرات ساینده و بوی زننده باشد. مواد پر کننده مانند خاک رس و تالک نیز نباید در ترکیب این گریس به کار رود.

گریس پایه کلسیم  استاندارد 142 ویژگی ها

نمونه برداری :

نمونه برداری گریس پایه کلسیم باید طبق استاندارد ملی ایران شماره 4189 انجام شود.

 

بسته بندی و نشانه گذاری :
گریس باید در ظروف مناسب، خشک، تمیز و غیر قابل نشت و حداکثر 180 کیلوگرمی (بشکه) بسته بندی شود. بر روی ظروف مشخصات زیر باید به زبان فارسی و خوانا نوشته شود.
1. نوع و درجه گریس؛
2. کاربرد گریس؛
3. وزن خالص؛
4. نام نشانی تولید کننده و علامت تجاری آن؛
5. شماره و تاریخ ساخت؛
6. عبارت "ساخت ایران"
یادآوری – نشانه گذاری برای صادرات می تواند به زبان خارجی نیز شود.

 

 

[تمام مطالب مرتبط با گریس (Grease) در این صفحه بروزرسانی خواهد شد]

فرم ارسال نظر