• 81 -65611579 021
 • تاریخ : شنبه 28 فروردین 1400
 • ساعت : 16 : 8

کارت های آموزشی

 • اکسیداسیون سه
  اکسیداسیون با توجه به نمودار کارت قبل می توان دو نتیجه بسیار مهم دست یافت. اولا واکنش اکسیداسیون به شدت به دما وابسته است و دوما سرعت واکنش در صورت کاهش دستیابی به اکسیژن، کاهش می یابد.
  اکسیداسیون سه
  • 384
 • اکسیداسیون دو
  اکسیداسیون - ادامه سرعت واکنش اکسیداسیون به دمای محیط و میزان اکسیژنی که در اختیار هر یک از مولکول های قیر قرار می گیرد، بستگی دارد.
  اکسیداسیون دو
  • 392
 • اکسیداسیون یک
  اکسیداسیون اکسیداسیون زمانی اتفاق می افتد که اکسیژن به قیر واکنش نشان می دهد، این واکنش زمانی روی می دهد که قیر در معرض اکسیژن قرار بگیرد.
  اکسیداسیون یک
  • 375
 • افزودنی های ضد عریان شدگی(Additives Antistrip)
  افزودنی های ضد عریان شدگی(Additives Antistrip) کاهش میزان چسبندگی بین قیر و مصالح سنگی عامل بروز مشکل جدا شدن مصالح در روسازی محسوب می شود و می تواند به بروز خستگی زودرس و یا خرابی های دیگر ختم شود.
  افزودنی های ضد عریان شدگی(Additives Antistrip)
  • 371
 • قیر یا قطران دو
  قیر یا قطران - ادامه شاید کاربرد اصلی قطران ها، استفاده از آن به عنوان عایق رطوبتی بعضی از قسمت های اتومبیل و یا مصارف مشابه دیگر باشد. در واقع آنچه که قطران را به عنوان یک پوشش دهنده، ارزشمند می سازد آن است که بر خلاف قیر، در بنزین، نفت سفید، سوخت دیزل (گازوئیل)، سوخت جت یا دیگر فرآورده های نفتی حل نمی شود.
  قیر یا قطران دو
  • 476
 • قیر یا قطران یک
  قیر یا قطران واژه های قیر و قطران اغلب به جای یکدیگر به کار برده می شوند اما حقیقت امر آن است که این واژه ها اسامی تخصصی دو ماده کاملا متفاوت هستند. قیر ماده ای است که در نتیجه تقطیر نفت خام و تفکیک آن به اجزاء مختلف با استفاده از گرما و خلاء تولید می شود. این فرآیند را تقطیر جزء به جز می نامند.
  قیر یا قطران یک
  • 615