• 81 -65611579 021
 • تاریخ : دوشنبه 22 مهر 1398
 • ساعت : 14 : 29

مقالات

 • نانو مواد نانو مواد
  عموما نانو ماده به ماده ای گفته می شود که قطری بین 1 تا 100 نانومتر دارد.
  • 11
 • طیف بینی جذب اتمی طیف بینی جذب اتمی
  کمیت مورد نظر در اندازه گیری های جذب اتمی، مقدار نور جذب شده در طول موج مشخص است.
  • 9
 • طیف سنجی جرمی طیف سنجی جرمی
  طیف سنجی جرمی بر اساس حرکت ذرات باردار (یون ها) در یک میدان الکتریکی یا مغناطیسی عمل می کند.
  • 20
 • نشر پلاسمای جفت شده القایی نشر پلاسمای جفت شده القایی
  روش پلاسمای جفت شده القایی (ICP) یک روش نشر اتمی است که از پلاسمای آرگون به عنوان یک منبع برانگیختگی استفاده می کند.
  • 18
 • فرآیند جذب اتمی فرآیند جذب اتمی
  کمیت مدنظر در اندازه گیری جذب اتمی، مقدار نور جذب شده در طول موج رزونانس اتم هایی است که در معرض نور خاصی قرار گرفته اند.
  • 20