• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 تیر 1400
 • ساعت : 23 : 4

کارت های آموزشی

 • تجهیزات آزمایشگاهی 23
  خاکستر سولفاته برای نشان دادن غلظت افزودنی های حاوی فلزات شناخته شده در روغن های مصرف نشده است. این روش آزمون ، در تعریف مقدار خاکستر سولفاته در روغن های حاوی مواد افزودنی (ادتیو ها) استفاده می گردد. این مواد افزودنی شامل باریم، کلسیم، منیزیم، روی، پتاسیم، سدیم و قلع عناصر گوگرد، فسفر و کلر نیزمی تواند در فرمول ترکیبی حضور داشته باشد. استفاده از این روش آزمایش به Ash Level پایین تر از 0.02 درصد جرمی از روغن های حاوی افزودنی های خاکستر محدود می شود. پایین ترین حد این روش آزمون 0.005 درصد وزنی خاک...
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 23
  • 653
 • تجهیزات آزمایشگاهی 22
  این آزمون میزان رسوبی را که در نفتا نامحلول است و قابلیت جدا شدن با سانتریفیوژ را دارد، اندازه گیر ی می کند.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 22
  • 396
 • تجهیزات آزمایشگاهی 21
  این روش آزمون، مقدار کشش نمونه قیر را اندازه گیری می کند. این آزمون فاصله قطع شدن نمونه قیر در سرعت و دمای مشخص ، در اثر اعمال نیروی کشش روی نمونه قیر است
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 21
  • 381
 • تجهیزات آزمایشگاهی 20
  نقطه ریزش (Pour Point ) یک نمونه نفتی شاخصی از پایین ترین دمای آن برای کاربرد های خاص است. روش نقطه ابری شدن قبلا بخشی از این آزمون بوده است که در حال حاضر به عنوان روش ASTM D2500 شناخته می شود.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 20
  • 513
 • تجهیزات آزمایشگاهی 19
  قیر ها(Bitumen's) مواد ویسکولاستیک و بدون نقاط ذوب مشخص هستند که به تدریج پس از افزایش دما نرم تر و ویسکوزیته آن کاهش می یابد. به همین دلیل نقطه نرمی باید با متد خاص خود انجام گیرد.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 19
  • 401
 • تجهیزات آزمایشگاهی 18
  نقطه دود مربوط به احتراق ترکیبات هیدروکربنی مانند نفت سفید(Kerosine) و سوخت توربین هواپیمامی باشد.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 18
  • 420