• 81 -65611579 021
 • تاریخ : یکشنبه 22 فروردین 1400
 • ساعت : 18 : 14

کارت های آموزشی

 • تاریخ مصرف روغن های موتور
  تاریخ مصرف روغن های موتور هر چند تاریخ معینی برای انقضای استفاده از روغن های موتور وجود ندارد و حتی سازنده روغن موتور والوالین اعلام میکند که روغنهایش میتواند تا زمانی که تولید آن در جدولAPI اعتبار دارد قابل مصرف است یعنی چیزی حدود 25 سال ولی به نظر میرسد بدلایل ذیل روغن موتورها نیز دارای تاریخ انقضا می باشند.
  تاریخ مصرف روغن های موتور
  • 8002
 • تکنیک خواندن مستقیم فروگراف(DRF)
  تکنیک خواندن مستقیم فروگراف(DRF) در آنالیز روغن شرایط تحت پایش: ذرات حاصل از خوردگی ، خستگی و سایش ماشین. کاربردها: روغن درون موتورهای بنزینی و دیزلی: توربین های گازی ، سیستم های انتقال قدرت ، گیربکس ها ، کمپرسورها و سیستم های هیدرولیکی.
  تکنیک خواندن مستقیم فروگراف(DRF)
  • 473
 • تکنیک فروگرافی تحلیلی
  تکنیک فروگرافی تحلیلی در روش فروگرافی تحلیلی ، پس از آن که ذرات بر روی فروگرام ته نشین گردیدند ، به وسیله شست و شوی باقی مانده روغن یا روان کارهای آب پایه از روی اسلاید برداشته می شوند. وقتی که شوینده تبخیر شود ، ذرات برای همیشه متصل به پس زمینه فروگرام باقی می مانند.
  تکنیک فروگرافی تحلیلی
  • 340
 • فروگرافی
  فروگرافی فروگرافی یک تکنیک تحلیلی است که فلزات فرسایشی و ذرات آلاینده به طور مغناطیسی از یک روانکار جدا گشته و مطابق اندازه و ترکیب برای آزمایش بیشتر مرتب شده اند.
  فروگرافی
  • 351
 • FTIR(طیف بینی مادون قرمز)
  FTIR اسپکتروسکوپی یا طیف بینی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) یک ابزار تطبیق پذیر مورد استفاده برای شناسایی آلاینده های متداولِ محصولات فرعیِ تخریب روان کننده و افزودنی های موجود در روغن روانکاری است.
  FTIR(طیف بینی مادون قرمز)
  • 523
 • آنالیز مادون قرمز
  آنالیز مادون قرمز هنگامی که یک ترکیب آلی از جمله یک روغن روانکاری در معرض نور مادون قرمز قرار می گیرد مواد موجود در ترکیب نور را در طول موج های معین جذب خواهد نمود، میزان جذب کنندگی به ازای یک طول موج خاص، بازگو کننده نوع و کمیت ماده جاذب است.
  آنالیز مادون قرمز
  • 601