• 81 -65611579 021
 • تاریخ : یکشنبه 22 فروردین 1400
 • ساعت : 16 : 50

کارت های آموزشی

 • آنالیز های فیزیکی پنج
  گلیکول (Glycol) اتیلن گلیکول یک ترکیب ارگانیک است. به‌طور عمده برای دو هدف، به عنوان یک ماده خام در تولید الیاف پلی استر و برای فرمولاسیون ضدیخ استفاده می‌شود. وجود اتیلن گلیکول در روغن موتور با نشتی سیستم خنک کننده موتور در ارتباط است.
  آنالیز های فیزیکی پنج
  • 461
 • آنالیز های فیزیکی چهار
  رقیق شدگی با سوخت (Fuel Dilution) رقیق شدگی با سوخت نشان دهنده مقدار نسبی سوخت دیزل یا بنزین سوخته نشده موجود در یک روانکار موتور است. این نوع رقیق شدگی با تنظیم نامناسب یا سوء عمل سیستم سوخت در ارتباط است.
  آنالیز های فیزیکی چهار
  • 426
 • آنالیز های فیزیکی سه
  دوده سوخت (fuel soot) اندازه گیری انقراض نور یا LEM فرآیند انحصاری شده جهت تعیین دوده سوخت است. روش LEM دوده سوخت متفرّق شده در روغن موتور های دیزل را اندازه گیری می نماید
  آنالیز های فیزیکی سه
  • 437
 • آنالیز های فیزیکی دو
  میزان آب وجود آب در یک سیال پایه غیر آبی، نشان دهنده آلودگی از یک منشا خارجی یا چگالش است. میزان بیش از حد مجاز باعث از کار افتادگی روانکار شده و خوردگی قطعه را افزایش می دهد.
  آنالیز های فیزیکی دو
  • 418
 • آنالیز های فیزیکی یک
  ویسکوزیته مقاومت داخلی یک روانکار به جاری شدن به ازای یک دمای معین نسبت به زمان، ویسکوزیته نامیده می شود و به عنوان مهمترین خاصیت فیزیکی یک روانکار، ارزیابی شده است.
  آنالیز های فیزیکی یک
  • 450
 • فلزات فرسایشی و آلاینده ها سیزده
  عنصر روی روی فلزی است به رنگ سفید متمایل به آبی که بر اثر رطوبت هوا تیره رنگ می‌شود و در حین احتراق رنگ سبز براقی تولید می‌کند. روی بعد از آهن، آلومینیوم و مس چهارمین فلز مورد استفاده در دنیا می‌باشـد.
  فلزات فرسایشی و آلاینده ها سیزده
  • 439