• 81 -65611579 021
 • تاریخ : یکشنبه 22 فروردین 1400
 • ساعت : 17 : 21

کارت های آموزشی

 • فلزات فرسایشی و آلاینده ها شش
  عنصر قلع این فلز به صورت آلیاژ همراه سرب و مس در روکش یاتاقان ها، محور میل لنگ، میله اتصال همراه با هسته های مبدل حرارتی و واشرهای تراست استفاده می شود. آلیـاژ مذکـور به صورت لایـه ای فدا شونده در روی یاتاقان ها کاربرد دارد.
  فلزات فرسایشی و آلاینده ها شش
  • 383
 • فلزات فرسایشی و آلاینده ها پنج
  عنصر کروم کُرم به عنوان یک فلز مهندسی استفاده می شود و جهت افزایش سختی و مقاومت در مقابل خوردگی به کار می رود این فلز در سیستم هـایی که در شرایط سـخـت کار می کنـنـد به کار می رود.
  فلزات فرسایشی و آلاینده ها پنج
  • 328
 • فلزات فرسایشی و آلاینده ها چهار
  عنصر آلومینیوم آلومینیوم به خاطر داشتن استقامت بالا یکی از فلزات با ارزش در تجهیزات می باشد. همچنین مقاومت بسیار زیادی در مقابل خوردگی ها دارد. آلیاژهای آلومینیوم با دیگر فلزها باعث افزایش مقاومـت حرارتـی می شـود.
  فلزات فرسایشی و آلاینده ها چهار
  • 356
 • فلزات فرسایشی و آلاینده ها سه
  عنصر مس مس به دلیل خاصیت انعطاف پذیری و هدایت الکتریکی آن به طور گسترده استفاده می شود، مس فلز با ارزشی است که مصرف آن به طور گسترده در صنایع مختلف وجود دارد.
  فلزات فرسایشی و آلاینده ها سه
  • 343
 • فلزات فرسایشی و آلاینده ها دو
  عنصر آهن تنها فلز سایشی است که میزان آن منظم و به صورت خطی با زمان کارکرد روغن موتور افزایش می یابد. منابع آن در موتور زیاد میباشد برای مثال در موتورهای رفت و برگشتی و موتور های توربینی.
  فلزات فرسایشی و آلاینده ها دو
  • 337
 • فلزات فرسایشی و آلاینده ها یک
  1- عنصر سیلیکون سیلیکون یک آلاینده بسیار معمول است و اغلب به صورت جامد ساینده یافت می شود، که باعث افزایش اعداد سایش فلزات بخصوص آهن در نمونه روغن موتور می شود.
  فلزات فرسایشی و آلاینده ها یک
  • 359