• 81 -65611579 021
 • تاریخ : دوشنبه 1 مرداد 1403
 • ساعت : 23 : 36

کارت های آموزشی

 • تجهیزات آزمایشگاهی 27
  این روش آزمون برای تقطیر فرآورده های نفتی در فشار اتمسفر با استفاده از دستگاه تقطیر می باشد. این روش، تعیین کمی مشخصات دامنه جوش فرآورده هایی نظیر محصولات سبک و تقطیر میانی، سوخت های موتور بنزینی خودروها با یا بدون ترکیبات اکسیژن دار، سوخت جت، سوخت های توربین هواپیما، سوخت های دیزلی، ترکیبات بیو دیزل تا 20 درصد، سوخت های دریایی، حلال های نفتی ویژه ، انواع نفتا، حلال های نفتی سفید، انواع نفت سفید و سوخت های مشعل درجه 1 و 2 را در بر می گیرد
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 27
  • 1132
 • تجهیزات آزمایشگاهی 26
  این روش آزمون برای فرآورده های نفتی و سوخت های بیو دیزل (Biodiesel) که در لایه هایی با ضخامت 40mm با نقطه ابری شدن زیر ℃ 40هستند را پوشش می دهد.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 26
  • 1148
 • تجهیزات آزمایشگاهی 25
  این آزمون، نفوذ مخروط در گریس های روان کننده در طیف گسترده از عدد NLGI (the International Lubricating Grease Institute ) از 000 تا 6 و همچنین گریس های سفت با نفوذ کمتر از 85 را ارزیابیمی کند. نتایج آزمون نفوذ برای تعیین درجهNLGI یک گریس استفاده می شود، که با توجه به جدول ذیل طبقه بندی می گردد:
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 25
  • 1162
 • تجهیزات آزمایشگاهی 24
  بسیاری از فرآورده های نفتی و بعضی از مواد غیر نفتی به عنوان روان کننده ها استفاده می شوند که عملکرد صحیح تجهیزات، بستگی به ویسکوزیته مناسب مایع مورد استفاده دارد. بنابر این تعیین دقیق ویسکوزیته یکی از مشخصات مهم و ضروری است.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 24
  • 1508
 • تجهیزات آزمایشگاهی 23
  خاکستر سولفاته برای نشان دادن غلظت افزودنی های حاوی فلزات شناخته شده در روغن های مصرف نشده است. این روش آزمون ، در تعریف مقدار خاکستر سولفاته در روغن های حاوی مواد افزودنی (ادتیو ها) استفاده می گردد. این مواد افزودنی شامل باریم، کلسیم، منیزیم، روی، پتاسیم، سدیم و قلع عناصر گوگرد، فسفر و کلر نیزمی تواند در فرمول ترکیبی حضور داشته باشد. استفاده از این روش آزمایش به Ash Level پایین تر از 0.02 درصد جرمی از روغن های حاوی افزودنی های خاکستر محدود می شود. پایین ترین حد این روش آزمون 0.005 درصد وزنی خاک...
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 23
  • 1922
 • تجهیزات آزمایشگاهی 22
  این آزمون میزان رسوبی را که در نفتا نامحلول است و قابلیت جدا شدن با سانتریفیوژ را دارد، اندازه گیر ی می کند.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 22
  • 1119