• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
 • ساعت : 23 : 5

کارت های آموزشی

 • تجهیزات آزمایشگاهی 21
  این روش آزمون، مقدار کشش نمونه قیر را اندازه گیری می کند. این آزمون فاصله قطع شدن نمونه قیر در سرعت و دمای مشخص ، در اثر اعمال نیروی کشش روی نمونه قیر است
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 21
  • 1030
 • تجهیزات آزمایشگاهی 20
  نقطه ریزش (Pour Point ) یک نمونه نفتی شاخصی از پایین ترین دمای آن برای کاربرد های خاص است. روش نقطه ابری شدن قبلا بخشی از این آزمون بوده است که در حال حاضر به عنوان روش ASTM D2500 شناخته می شود.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 20
  • 1252
 • تجهیزات آزمایشگاهی 19
  قیر ها(Bitumen's) مواد ویسکولاستیک و بدون نقاط ذوب مشخص هستند که به تدریج پس از افزایش دما نرم تر و ویسکوزیته آن کاهش می یابد. به همین دلیل نقطه نرمی باید با متد خاص خود انجام گیرد.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 19
  • 1097
 • تجهیزات آزمایشگاهی 18
  نقطه دود مربوط به احتراق ترکیبات هیدروکربنی مانند نفت سفید(Kerosine) و سوخت توربین هواپیمامی باشد.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 18
  • 1181
 • تجهیزات آزمایشگاهی 17
  این تست می تواند حضور احتمالی مواد قابل اشتعال در یک ماده نسبتا غیر فعال یا غیر قابل اشتعال را نشان دهد، به عنوان مثال نقطه اشتعال پایین روی یک نمونه آزمایش روغن موتور می تواند آلودگی بنزین را نشان دهد.
  درج شده توسط :مشاوران ازما نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 17
  • 1067
 • تجهیزات آزمایشگاهی 16
  در این روش آزمون باید برای اندازه گیری و توصیف خواص مواد، محصولات یا مجموعه ها در پاسخ به گرما و منبع احتراق در شرایط آزمایشگاهی مورد آزمایش قرار گیرد و نباید برای توصیف یا ارزیابی خطر آتش سوزی مواد در شرایط واقعی قرار گیرد. این روش نقطه اشتعال محصولات نفتی در محدوده دمای 40 تا 370 درجه سلسیوس را به صورت دستی و اتوماتیک ارائه می دهد. برای تعیین نقطه اشتعال بالاتر از 250 درجه سلسیوس می تواند مورد استفاده قرار گیرد اما دقت بیش از این دما مشخص نشده است
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 16
  • 1070