• 81 -65611579 021
  • تاریخ : چهارشنبه 7 مهر 1400
  • ساعت : 3 : 25

پایداری برشی (SSI)

پایداری برشی (SSI)

پایداری برشی (Shear Stability Index - SSI):

اين آزمون برای اندازه‌گیری پایداری برشی سیالات حاوی مواد پلیمری کاربرد دارد. در این روش درصد افت گرانروی (در 100 درجه سلسیوس) سیالات حاوی مواد پلیمری به روش تزریق دیزلی که در آن از یک نازل تزریق اروپائی استفاده شده است، سنجیده می‌شود. افت گرانروی نشان دهنده میزان تخریب پلیمر، ناشی از برش در نازل خواهد بود.
این روش برای درصد افت ویسکوزیته روانکارها حاوی پلیمر به دلیل تخریب پلیمر برای تولید کنندگان و مشتریان مواد افزودنی روان کننده های پلیمری به منظور کنترل کیفیت استفاده می گردد.

در حال حاضر، يكي از روش هاي معمول و اقتصادي براي بالابردن شاخص ويسکوزيته روغن موتور، استفاده از مواد پليمري است. بدين منظور از افزودني پليمري اتيلن پروپيلن دي ان مونومر EPDM که براي بهبود ويژگي هاي ويسکوزيته روغن موتور است استفاده می گردد. این افزودنی شباهت هایی نیز با پلی اتیلن دارد زیرا مقدار بالایی از پروپیلن (45 تا 85 درصد وزن این ماده) هم بسپارش میشود تا میزان حالت بلورین در پلی اتیلنهای معمول را کاهش دهد. اتیلن پروپیلن دی ان مونومر یا EPDM نوعی ماده نیمه بلورین است که دارای ساختارهای بلورین اتیلنی بوده و از درصد بالاتری از پلی اتیلن برخوردار است. زمانی که میزان اتیلن موجود در این ماده حدود نیمی از وزن آن را تشکیل دهد، ماده نهایی حالتی بی شکل پیدا خواهد کرد.
در این روش آزمون به علت تغییرات حرارتی، اکسیداسیون و نیز برش مکانیکی پلیمر، منجر به تخریب پلیمر توسط برش مکانیکی خواهد شد. 
درصد ویسکوزیته روانکارهای حاوی پلیمر در این روش در دمای 100 درجه سانتیگراد اندازه گیری می شود.
لازم به ذکر است روش آزمون D7109  روش مشابهی است که ثبات برش در دو چرخه 30 و 90 است، اما در این روش فقط از 30 مرتبه تزریق استفاده می گردد.

با استفاده از استاندارد ملی 340 گرانروی در دمای 100 درجه سلسیوس را برای سیال آزمون (برش داده نشده ) و برش داده شده اندازه گیری کنید.از     گرانروی سنج مشابه برای اندازه گیری هردو استفاده کنید.
درصد افت گرانروی برای روغن برش داده شده به صورت زیر محاسبه می شود.
PVL=100 × (VU-VS)/VU
VU : گرانروی برای روغن برش داده نشده در دمای 100 درجه
VS: گرانروی برای روغن برش داده شده در دمای 100 درجه سلسیوس

 

تجهیزات این دستگاه ویژه شامل: مخزن سیال، پمپ دو پیستونی با یک الکتروموتور گرداننده، محفظه پاششی همراه با نازل سوخت پاش تزریقی دیزلی و ظرف سردکننده سیال است که مجموعا در فضایی با دمای 20 تا 25 درجه سلسیوس قرار می‌گیرد. مخزن سیال دارای حجم تقریبی 250 میلی‌لیتر و قطر داخلی 45 میلی‌متر می‌باشد و به صورت واحدهای حجمی درجه‌ بندی شده است، دما به وسیله دما سنجی که در مرکز مخزن معلق است اندازه‌گیری می‌شود. سرعت  موتور باید 25±925 دور بر دقیقه تنظیم گردد و یک حسگر فشار نیز در مسیر قرار دارد. سردکننده سیال نیز به منظور ثابت نگه‌داشتن دمای سیال در طول آزمون به کار می‌رود. برای انجام آزمون حدود 600 میلی‌لیتر سیال برای هر آزمون ضروری است، نمونه قبل از ورود به دستگاه، باید در دمای اتاق دارای ظاهری یکنواخت و عاری از هرگونه مواد نامحلول باشد. آب و مواد نامحلول باید قبل از آزمون در نمونه حذف شوند. حداقل 50 میلی‌لیتر سیال آزمون را به مخزن سیال دو مرتبه افزوده و پمپ را روشن کنید. هوای درون دستگاه را به وسیله فشردن دستی لوله انعطاف‌ پذیر بین پمپ و مخزن سیال تخلیه نمائید در صورت لزوم پیچ تخلیه نیز برای این منظور قابل استفاده است. مقداری از سیال آزمون که در مرحله ابتدائی در داخل دستگاه باقی مانده بود به عنوان   vres در نظر گرفته میشود که از حجم vrun   کاسته شده و به عنوان حجم نهائی لازم برای هر آزمون در نظر گرفته میشود. پمپ را وقتی 50 میلی‌لیتر از سیال در مخزن سیال موجود میباشد، خاموش و روشن کنید. وقتی تخلیه انجام شد، پیچ زیر خنک‌کننده را به نحوی بچرخانید تا سیال بعدی به صورت مستقیم به درون مخزن سیال جاری شود. ضربه شمار را برای شمارش تعداد ضربه‌های معین تنظیم کنید( 30 ضربدر n ضربه در دقیقه) حجم درون مخزن سیال را برابر  vrun قرار دهید. دماسنج را در مخزن سیال قرار دهید و پمپ را روشن کنید، در 10 دقیقه اول آزمون، به وسیله جریان آب دمای سیال را بین 30 تا 35 درجه سلسیوس تنظیم کنید. پس از طی 30 دور و خاموش شدن پمپ از قسمت میانی مخزن سیال نمونه‌برداری نمائید.

 

🔘  استاندارد ملی ایران به شماره INSO 17764 (استاندارد روش آزمون روش آزمون پایداری برشی [SSI] )
✔️ هدف از تدوین این استاندارد: اندازه گیری پایداری برشی سیالات حاوی مواد پلیمری است. در این روش درصد افت گرانروی (در 100 درجه سلسیوس) سیالات حاوی مواد پلیمری به روش تزریق دیزلی که در آن از یک نازل تزریقی اروپایی استفاده شده است، سنجیده می شود. افت گرانروی نشان دهنده میزان تخریب پلیمر، ناشی از برش در نازل خواهد بود.

📲 دانلود:
https://b2n.ir/q40940

 

Shear Stability of Polymer Containing Fluids Using a European Diesel Injector Apparatus

This test method evaluates the percent viscosity loss for polymer-containing fluids polymer degradation in the high shear nozzle device. Thermal or oxidative effects are minimized. This test method is not intended to predict viscosity loss in field service in different field equipment under widely varying operating conditions, which may cause lubricant viscosity to change due to thermal and oxidative changes as well as by the mechanical shearing of the polymer. Test Method D 2603 has been used for similar evaluation of shear stability, but no detailed attempt has been made correlate the results by two methods. Test Method D 5275 also shears oils in a diesel injector apparatus, but may give different results. This test method has different calibration and operational requirements than Method 3945. This test method uses test apparatus as defined in CEC L-14-A-93 Test Method, but differs in the period of time required for calibration.

 

 

[تمام مطالب مرتبط با پایداری برشی (SSI) در این صفحه بروزرسانی خواهد شد]


فرم ارسال نظر