• 81 -65611579 021
 • تاریخ : شنبه 28 فروردین 1400
 • ساعت : 16 : 1

کارت های آموزشی

 • عدد بازی (TBN) در روانکار ها؟
  اندازه گیری کل محتوی قلیایی موجود در روانکار؛ چندین روش برای اجرای این آزمایش توسعه یافته اند . بسیاری از افزودنی های مورد استفاده در روغن های موتور، به منظور خنثی سازی اسیدِ تشکیل دهنده فرآیند های کهنگی و احتراق سوخت، محتـوی مواد قلـیایی (بازی)، می باشد.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  عدد بازی (TBN) در روانکار ها؟
  • 1194
 • عوامل موثر در مدت زمان کار کرد و تعویض روغن موتور
  روغن موتور پس از مدتی کارکردن، به تدریج کیفیت خود را از دست می‌دهد. این امر دلایل متعددی دارد. با وجود قرارگرفتن لایه روغن بین قطعات، در خیلی از مواقع، قطعات موتور با یکدیگر تماس پیدا کرده و به دلیل سایش، براده‌های فلزی از سطوح کنده شده و در داخل روغن پراکنده شده و گروهی از آنها حتی توسط فیلتر روغن نیز جمع‌آوری نمی‌شوند
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  عوامل موثر در مدت زمان کار کرد و تعویض روغن موتور
  • 424
 • درباره روغن موتور های سنتیک چه می دانید?
  روغن های پایه سنتتیک گروه IV, V از لحاظ شیمیایی از مولکول های یکنواخت بدون پارافین ساخته شده اند که در آنها نیازی به استفاده از ادتیوهای VI نمی باشد. در سال های اخیر روغن های پایه گروه III را توسط راه فرار قانونی بر آنها لیبل سنتتیک گذاشتند. روغن های پایه نفتی گروه II گوگرد شان تصفیه شده و در دراز مدت خیلی خالصمی گردند. روغن موتورهای سنتتیک گروه III باید عاری از هرگونه ادتیوهای VI بوده باشند. معمولاً روغن های سنتتیک گروه V با روغن های پایه نفتی سازگار نبوده و متورم شده و قدرت سیل شوندگی ضعیفی دا...
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  درباره روغن موتور های سنتیک چه می دانید?
  • 325
 • تجهیزات آزمایشگاهی 47
  این روش آزمون برای تعیین درجه حلالیت مواد قیری درتری کلرو اتیلن است، این مواد باید حاوی مقدار کم یا بدون مواد معدنی باشند.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 47
  • 358
 • تجهیزات آزمایشگاهی 52
  این آزمون برای تعیین چگالی، چگالی نسبی یا گراویتی API مایعات شفاف با ویسکوزیته پایین کاربرد دارد. همچنین برای مایعات دارای ویسکوزیته بالا نیز بوسیله تامین زمان کافی برای هیدرومتر به منظور رسیدن به تعادل دمایی و همچنین مایعات تیره رنگ با بکارگیری تصحیح مناسب هلالی کاربرد دارد. علاوه بر این، برای هر دو سیال شفاف و تیره، قبل از تصحیح دمای مرجع باید قرائت ها برای اثر انبساط گرمایی شیشه و اثرات دمای کالیبراسیون جایگزین نیز تصحیح شوند
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 52
  • 342
 • تجهیزات آزمایشگاهی 51
  این آزمون برای تعیین چگالی، چگالی نسبی یا گراویتی API مایعات شفاف با ویسکوزیته پایین کاربرد دارد. همچنین برای مایعات دارای ویسکوزیته بالا نیز بوسیله تامین زمان کافی برای هیدرومتر به منظور رسیدن به تعادل دمایی و همچنین مایعات تیره رنگ با بکارگیری تصحیح مناسب هلالی کاربرد دارد. علاوه بر این، برای هر دو سیال شفاف و تیره، قبل از تصحیح دمای مرجع باید قرائت ها برای اثر انبساط گرمایی شیشه و اثرات دمای کالیبراسیون جایگزین نیز تصحیح شوند
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 51
  • 592