• 81 -65611579 021
 • تاریخ : شنبه 9 مرداد 1400
 • ساعت : 7 : 10

کارت های آموزشی

 • روش های آزمون قیر دوازده(خاصیت کشش قیر)
  خاصیت کشش قیر (بخش دوم) می دانیم که در اثر عبور وسایل نقلیه از سطح راه، تنش هایی در آسفالت ایجاد می شود که سبب بروز جنبش های خفیفی در قیر آسفالت می گردد و در صورتی که قیر نتواند این جنبش ها را تحمل نماید به ویژه در فصل سرما، باید انتظار بروز ترک هایی در آسفالت را داشته باشیم.
  روش های آزمون قیر دوازده(خاصیت کشش قیر)
  • 486
 • روش های آزمون قیر یازده(خاصیت کشش قیر)
  خاصیت کشش قیر (بخش اول) در رابطه با علت استفاده از قیر در راهسازی مواردی چون نفوذ ناپذیری در برابر آب، ارزان قیمت بودن، خاصیت چسبندگی و غیره مطرح شده است
  روش های آزمون قیر یازده(خاصیت کشش قیر)
  • 532
 • روش های آزمون قیر ده(تعيين درجه نرمی قير)
  تعيين درجه نرمی قير(بخش سوم) اکنون بشر را از گرمکن بیرون آورده و ساچمه ها را در مرکز حلقه ها روی قیر قرار می دهیم و بشر را روی چراغ می گذاریم. نکته بسیار مهم در این آزمایش ، روند گرمادهی به بشر و محتوی آن یعنی قیر است.
  روش های آزمون قیر ده(تعيين درجه نرمی قير)
  • 463
 • روش های آزمون قیر نه(تعيين درجه نرمی قير)
  تعيين درجه نرمی قير (بخش دوم) روش انجام این آزمایش بدین صورت است که ابتدا حلقه ها را روی سطح شیشه ای که به روغن آغشته است، قرار می دهیم. روغن سبب می شود که قیر به شیشه نچسبد. عمق این حلقه ها در حدود 8 میلی متر است. قیر را که قبلا داغ شده است به آرامی در داخل حلقه ها می ریزیم به طوری که حلقه کاملا پر شود.
  روش های آزمون قیر نه(تعيين درجه نرمی قير)
  • 469
 • روش های آزمون قیر هشت(تعيين درجه نرمی قير)
  تعيين درجه نرمی قیر(بخش اول) نقطه نرمی قیر عبارت است از درجه حرارتی که در آن قیر حالت نرمی پیدا می کند.
  روش های آزمون قیر هشت(تعيين درجه نرمی قير)
  • 582
 • روش های آزمون قیر هفت(روشهای رد وود و کینماتیکی)
  روش ردوود از ویسکومتر ردوود برای تعیین کند روانی قیر های مایع استفاده می شود. روش کینماتیکی در روش اندازه گیری کند روانی به روش کینماتیکی، با عبور مقدار 50 میلی لیتر قیر مورد آزمایش با درجه حرارت 40 درجه سانتیگراد از مجرای لوله استاندارد دستگاه زمانی که صرف عبور قیر شده است را یادداشت می کنیم و این زمان را به عنوان کند روانی قیر محسوب می نماییم.
  روش های آزمون قیر هفت(روشهای رد وود و کینماتیکی)
  • 471