• 81 -65611579 021
 • تاریخ : یکشنبه 22 فروردین 1400
 • ساعت : 16 : 57

کارت های آموزشی

 • فلزات فرسایشی (Wear Metals)
  حرکت نسبی بخش های روانکاری شده همیشه همراه با اصطکاک بین بخش های متقابل و درگیر سطوح است. با وجود این حقیقت که این سطوح معمولا توسـط یک فیلم روغن پوشانده می شوند، اصطکاک به طور پیوسته، آن ها را فرسوده و سائیده می نماید.
  فلزات فرسایشی (Wear Metals)
  • 354
 • نکات مهم برای نمونه گیری روغن موثر دو
  اطمینان نمائید که شیرهای نمونه گیری و دستگاه های نمونه گیری قبل از بدست آوردن نمونه، کاملا شسته شده باشند و نمونه گیرهای خلائی(Vacuum Sampler) نیز باید شسته شده باشند و اگر هر نوع سوال یا ابهامی در ارتباط با پاکیزگی بطری های نمونه گیری وجود دارد، آنها نیز باید شسته شوند.
  نکات مهم برای نمونه گیری روغن موثر دو
  • 335
 • نکات مهم برای نمونه گیری روغن موثر یک
  در طول فرآیند نمونه گیری، ماشین آلات باید در حال اجرا و در سرویس باشند. این بدین معنی است که نمونه ها باید وقتی جمع آوری گردند که ماشین ها در یک روز معمولی در دماها، بارها، فشارها و سرعت های عملکردی، عادی هستند.
  نکات مهم برای نمونه گیری روغن موثر یک
  • 319
 • انتخاب آزمایش های مناسب برای کاربرد مورد نظر
  ترکیب های مختلف از آزمایش های فیزیکی و اسپکتروشیمیایی جهت اندازه گیری خصوصیات روانکار و تعیین سطوح آلاینده ها و اجزای شیمیایی معلق در روانکار، به کار گرفته می شوند. کاربرد و اهداف برنامه ی آنالیز روغن، در تعیین تعداد و نوع آزمایش هایی که باید اجرا شوند، کمک کننده است.
  انتخاب آزمایش های مناسب برای کاربرد مورد نظر
  • 348
 • ارزیابی و بررسی دقیق بهترین انتخاب برای آنالیز روغن
  ارزیابی و بررسی دقیق بهترین انتخاب برای آنالیز روغن •انتخاب یک آزمایشگاه موثق و رسمی •انتخاب یک آزمایشگاه مجهز •انتخاب یک آزمایشگاه با کارکنان مجرب، ماهر و آموزش دیده
  ارزیابی و بررسی دقیق بهترین انتخاب برای آنالیز روغن
  • 319
 • تعیین اهداف اولیه خود در آنالیز روغن
  تعیین اهداف اولیه خود در آنالیز روغن بکارگیری , نگهداری , مدیریت
  تعیین اهداف اولیه خود در آنالیز روغن
  • 314