• 81 -65611579 021
 • تاریخ : دوشنبه 1 مرداد 1403
 • ساعت : 22 : 58

کارت های آموزشی

 • تجهیزات آزمایشگاهی 3
  تبخیر اهمیت خاصی در روانکاری موتورها دارد، در درجات بالای موتور بخشی از روغن تبخیر می گردد که منجر به تغییر خواص روغن خواهد شد.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 3
  • 1097
 • تجهیزات ازمایشگاهی 2
  روش استاندارد برای تعیین مقدار آب در فرآورده های نفتی، روغن های روانکار و ادتیو ها با استفاده از تیتراسیون کولومتری کارل فیشر ؛ این روش آزمون برای تعیین مستقیم آب در محدوده 10 تا 25000 ppm آب وارد شده در فرآورده های نفتی، هیدروکربن ها، حلال های هیدروکربن، روغن های صنعتی، روغن موتور، روغن های پایه و ادتیوها و همچنین آب خارج شده از نمونه در اثر گرما را نیز پوشش می دهد.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات ازمایشگاهی 2
  • 1066
 • معرفی تجهیزات آزمایشگاهی 1
  روش استاندارد برای تست گوگرد کل در هیدروکربن های سبک، سوخت دیزل، سوخت موتور های احتراقی، روغن موتور بوسیله Ultra Violet Fluorescence ؛ این روش تعیین میزان گوگرد کل در هیدروکربن های مایع، نفتا، روغن موتور، اتانول، بنزین، گازوئیل و سوخت جت مناسب است.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  معرفی تجهیزات آزمایشگاهی  1
  • 1489
 • فرآیند تولید قیر دمیده چهار(فرآیند ناپیوسته)
  فرآیند ناپیوسته در فرآيند ناپيوسته، برج هوادهي با حجم معين از خوراک پر شده و پس از دميدن هوا با شرايط از پيش تعيين شده (دماي واکنش، زمان، مقدار خوراک) و رسيدن محصول به مشخصات مورد نظر، برج تخليه گرديده و محصول در مخازن مورد نظر وارد مي گردد.
  فرآیند تولید قیر دمیده چهار(فرآیند ناپیوسته)
  • 1542
 • فرآیند تولید قیر دمیده سه(فرآیند پیوسته)
  فرآیند پیوسته (بخش سوم) ميزان درصد اتلاف خوراک در فرآيند هوادهي معمولا بين 0/5-2 درصد وزني متغير مي باشد، اين ميزان به عوامل متعددي از جمله ويسکوزيته خوراک، دما، زمان هوادهي و ... بستگي دارد.
  فرآیند تولید قیر دمیده سه(فرآیند پیوسته)
  • 1362
 • فرآیند تولید قیر دمیده دو(فرآیند پیوسته)
  فرآیند پیوسته (بخش دوم) واکنش اکسيداسيون واکنشي گرمازا است ، لذا براي کنترل دما و خارج کردن گرماي اضافه بايستي از مبدل يا مبدل هاي حرارتي با ظرفيت متناسب با دماي مطلوب استفاده نمود.
  فرآیند تولید قیر دمیده دو(فرآیند پیوسته)
  • 1652