• 81 -65611579 021
 • تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 1403
 • ساعت : 19 : 34

کارت های آموزشی

 • تجهیزات آزمایشگاهی 9
  نقطه آنیلین اغلب برای ارزیابی مقدار هیدروکربن های آروماتیک در مخلوط محصولات نفتی به کار می رود. هیدروکربن های آروماتیک پایین ترین و پارافین ها بالاترین مقدار را نشان می دهند. و سیکلو پارافین ها و الفین ها بین این دو قرار می گیرند. در مجموعه های مشابه یا همسان (homologous) نقاط آنیلین با افزایش وزن مولکولی افزایش می یابد.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 9
  • 2746
 • تجهیزات آزمایشگاهی 8
  مقدار خاکستر اطلاعات خوبی در مورد کیفیت محصولات و فرآورده های نفتی ارائه می دهد. خاکستر می تواند حاصل از ترکیبات نفتی ، ترکیبات محلول در آب فلزی و . . . را در محدوده ی 0.001 – 0.180 درصد جرمی در نفت خام، سوخت ها، روانکارها، روغن ها، واکس ها و سایر محصولات نفتی را شامل شود که در آن هر ماده ی تشکیل دهنده خاکستر به طور معمول به عنوان ناخالصی یا آلاینده محسوب می گردد. باید توجه داشت که این آزمون محدود به مواد پتروشیمی است که عاری از مواد افزودنی (ادتیو) فسفر دار باشد. چون سبب اضافه شدن وزن خاکستر خ...
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی  8
  • 1055
 • تجهیزات آزمایشگاهی 7
  این آزمون برای ارزیابی میزان تشکیل کف در دمای 24 درجه سانتیگراد و 93.5 درجه سانتیگراد را پوشش می دهد. کف (فوم) در سیستم های چرخ دنده ای با سرعت بالا، پمپ ها، پروانه ها و . . . ایجاد مشکل می کند. ( روانکاری ناکافی، کاویتاسیون و خوردگی و . . . ) مقادیر مورد استفاده باید در واحد استاندارد SI باشد، هیچ واحد اندازه گیری دیگری در این استاندارد وجود ندارد.
  درج شده توسط :مشاوارن آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 7
  • 1147
 • تجهیزات آزمایشگاهی 6
  از این روش آزمون برای اندازه گیری میزان تفکیک پذیری آب از روغن های معدنی (نفتی) یا سنتزی ( جدید یا استفاده مجدد) استفاده می گردد.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 6
  • 2064
 • تجهیزات آزمایشگاهی 5
  این روش آزمون، اندازه گیری سریع و دقیق گوگرد کل در نفت و فرآورده های نفتی را با حداقل آماده سازی نمونه و حداقل زمان آزمون (زمان تجزیه و تحلیل نمونه 1 الی 5 دقیقه در هر نمونه) شامل سوخت دیزل، سوخت جت، نفت خام، روانکارها، روغن های پایه، روغن هیدرولیک و غیره را انجام می دهد.کیفیت بسیاری از فرآورده های نفتی مربوط به مقدار گوگرد کل موجود است
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی  5
  • 1205
 • تجهیزات آزمایشگاهی 4
  این روش برای درصد افت ویسکوزیته روانکارها حاوی پلیمر به دلیل تخریب پلیمر برای تولید کنندگان و مشتریان مواد افزودنی روان کننده های پلیمری به منظور کنترل کیفیت استفاده می گردد.
  درج شده توسط :مشاوران آمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 4
  • 3278