• 81 -65611579 021
 • تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 1403
 • ساعت : 19 : 22

استانداردهای بین المللی

 • ASTM D4868
  Estimation of Net and Gross Heat of Combustion of Hydrocarbon Burner and Diesel Fuels
 • ASTM D381
  Gum Content in Fuels by Jet Evaporation
 • ASTM D1319
  Hydrocarbon Types in Liquid Petroleum Products by Fluorescent Indicator Adsorption
 • ASTM D6729
  Determination of Individual Components in Spark Ignition Engine Fuels by 100 Metre Capillary High Resolution Gas Chromatography
 • ASTM D5134
  Detailed Analysis of Petroleum Naphthas through n-Nonane by Capillary Gas Chromatography
 • ASTM D6730
  Determination of Individual Components in Spark Ignition Engine Fuels by 100–Metre Capillary High-Resolution Gas Chromatography
 • ASTM D6595
  Determination of Wear Metals and Contaminants in Used Lubricating Oils or Used Hydraulic Fluids by Rotating Disc Electrode Atomic Emission Spectrometry
 • ASTM D1218
  Refractive Index and Refractive Dispersion of Hydrocarbon Liquids