• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
 • ساعت : 21 : 34

استانداردهای بین المللی

 • ASTM D94
  Saponification Number of Petroleum Products
 • ASTM D524
  Ramsbottom Carbon Residue of Petroleum Products
 • ASTM D3427
  Air Release Properties of Hydrocarbon Based Oils
 • ASTM D1401
  Water Separability of Petroleum Oils and Synthetic Fluids
 • ASTM D2983
  Low-Temperature Viscosity of Automatic Transmission Fluids, Hydraulic Fluids, and Lubricants using a Rotational Viscometer
 • ASTM D6278
  Shear Stability of Polymer Containing Fluids Using a European Diesel Injector Apparatus
 • ASTM D893
  Insolubles in Used Lubricating Oils
 • ASTM D892
  Foaming Characteristics of Lubricating Oils