• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
 • ساعت : 22 : 1

استانداردهای بین المللی

 • ASTM D664
  Acid Number of Petroleum Products by Potentiometric Titration
 • ASTM D2896
  Base Number of Petroleum Products by Potentiometric Perchloric Acid Titration
 • ASTM D874
  Sulfated Ash from Lubricating Oils and Additives
 • ASTM D2270
  Calculating Viscosity Index from Kinematic Viscosity at 40 °C and 100 °C
 • ASTM D1322
  Smoke Point of Kerosene and Aviation Turbine Fuel
 • ASTM D473
  Sediment in Crude Oils and Fuel Oils by the Extraction Method
 • ASTM D611
  Aniline Point and Mixed Aniline Point of Petroleum Products and Hydrocarbon Solvents
 • ASTM D6560
  Determination of Asphaltenes in Crude Petroleum and Petroleum Products