• 81 -65611579 021
 • تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 1403
 • ساعت : 19 : 20

کارت های آموزشی

 • آنالیز های فیزیکی دو
  میزان آب وجود آب در یک سیال پایه غیر آبی، نشان دهنده آلودگی از یک منشا خارجی یا چگالش است. میزان بیش از حد مجاز باعث از کار افتادگی روانکار شده و خوردگی قطعه را افزایش می دهد.
  آنالیز های فیزیکی دو
  • 1236
 • آنالیز های فیزیکی یک
  ویسکوزیته مقاومت داخلی یک روانکار به جاری شدن به ازای یک دمای معین نسبت به زمان، ویسکوزیته نامیده می شود و به عنوان مهمترین خاصیت فیزیکی یک روانکار، ارزیابی شده است.
  آنالیز های فیزیکی یک
  • 1355
 • فلزات فرسایشی و آلاینده ها سیزده
  عنصر روی روی فلزی است به رنگ سفید متمایل به آبی که بر اثر رطوبت هوا تیره رنگ می‌شود و در حین احتراق رنگ سبز براقی تولید می‌کند. روی بعد از آهن، آلومینیوم و مس چهارمین فلز مورد استفاده در دنیا می‌باشـد.
  فلزات فرسایشی و آلاینده ها سیزده
  • 1248
 • فلزات فرسایشی و آلاینده ها دوازده
  عنصر مولیبدنیوم اغلب به عنوان افزودنی ضد سایش-ضد خراش به کار می رود و اثری که دارد عموما آبکاری مولی نامیده می شود یعنی در طول زمان یک لایه نازک مولیبدن بین سطوح در تماس نشسته و ضـریب اصـطکاک را کاهش می دهد.
  فلزات فرسایشی و آلاینده ها دوازده
  • 1191
 • فلزات فرسایشی و آلاینده ها یازده
  عنصر تیتانیوم تیتانیم یک فلز واسطه ی براق نقره‌ای رنگ است، چگالی کم و مقاومت بالایی دارد. تیتانیوم یک ادتیو ضد سایش جدیدتر و محیط زیست دوست تر می باشد، که با توجه به قوانین سختگیرانه محیط زیست به جای ترکیبات مضر فسـفر مثلZDDP (روی دی آلکـیل فسفات) به کار می رود.
  فلزات فرسایشی و آلاینده ها یازده
  • 1201
 • فلزات فرسایشی و آلاینده ها ده
  عنصر منیزیم منیزیم فلزی است به رنگ سفید یا نقره‌ای با ساختار بلور شش گوش یا هگزاگونال متراکم؛ منیزیم به عنوان ادتیو پاک کننده و پراکنده کنـنـده برای تعلیـق ذرات در روغن موتور استفاده می شود.
  فلزات فرسایشی و آلاینده ها ده
  • 1092