• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
 • ساعت : 4 : 10

کارت های آموزشی

 • فروگرافی
  فروگرافی فروگرافی یک تکنیک تحلیلی است که فلزات فرسایشی و ذرات آلاینده به طور مغناطیسی از یک روانکار جدا گشته و مطابق اندازه و ترکیب برای آزمایش بیشتر مرتب شده اند.
  فروگرافی
  • 1052
 • FTIR(طیف بینی مادون قرمز)
  FTIR اسپکتروسکوپی یا طیف بینی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) یک ابزار تطبیق پذیر مورد استفاده برای شناسایی آلاینده های متداولِ محصولات فرعیِ تخریب روان کننده و افزودنی های موجود در روغن روانکاری است.
  FTIR(طیف بینی مادون قرمز)
  • 1347
 • آنالیز مادون قرمز
  آنالیز مادون قرمز هنگامی که یک ترکیب آلی از جمله یک روغن روانکاری در معرض نور مادون قرمز قرار می گیرد مواد موجود در ترکیب نور را در طول موج های معین جذب خواهد نمود، میزان جذب کنندگی به ازای یک طول موج خاص، بازگو کننده نوع و کمیت ماده جاذب است.
  آنالیز مادون قرمز
  • 1702
 • آنالیز های فیزیکی پنج
  گلیکول (Glycol) اتیلن گلیکول یک ترکیب ارگانیک است. به‌طور عمده برای دو هدف، به عنوان یک ماده خام در تولید الیاف پلی استر و برای فرمولاسیون ضدیخ استفاده می‌شود. وجود اتیلن گلیکول در روغن موتور با نشتی سیستم خنک کننده موتور در ارتباط است.
  آنالیز های فیزیکی پنج
  • 1176
 • آنالیز های فیزیکی چهار
  رقیق شدگی با سوخت (Fuel Dilution) رقیق شدگی با سوخت نشان دهنده مقدار نسبی سوخت دیزل یا بنزین سوخته نشده موجود در یک روانکار موتور است. این نوع رقیق شدگی با تنظیم نامناسب یا سوء عمل سیستم سوخت در ارتباط است.
  آنالیز های فیزیکی چهار
  • 1163
 • آنالیز های فیزیکی سه
  دوده سوخت (fuel soot) اندازه گیری انقراض نور یا LEM فرآیند انحصاری شده جهت تعیین دوده سوخت است. روش LEM دوده سوخت متفرّق شده در روغن موتور های دیزل را اندازه گیری می نماید
  آنالیز های فیزیکی سه
  • 1197