• 81 -65611579 021
 • تاریخ : یکشنبه 3 مرداد 1400
 • ساعت : 3 : 16

کارت های آموزشی

 • آنالیز های فیزیکی یک
  ویسکوزیته مقاومت داخلی یک روانکار به جاری شدن به ازای یک دمای معین نسبت به زمان، ویسکوزیته نامیده می شود و به عنوان مهمترین خاصیت فیزیکی یک روانکار، ارزیابی شده است.
  آنالیز های فیزیکی یک
  • 545
 • فلزات فرسایشی و آلاینده ها سیزده
  عنصر روی روی فلزی است به رنگ سفید متمایل به آبی که بر اثر رطوبت هوا تیره رنگ می‌شود و در حین احتراق رنگ سبز براقی تولید می‌کند. روی بعد از آهن، آلومینیوم و مس چهارمین فلز مورد استفاده در دنیا می‌باشـد.
  فلزات فرسایشی و آلاینده ها سیزده
  • 524
 • فلزات فرسایشی و آلاینده ها دوازده
  عنصر مولیبدنیوم اغلب به عنوان افزودنی ضد سایش-ضد خراش به کار می رود و اثری که دارد عموما آبکاری مولی نامیده می شود یعنی در طول زمان یک لایه نازک مولیبدن بین سطوح در تماس نشسته و ضـریب اصـطکاک را کاهش می دهد.
  فلزات فرسایشی و آلاینده ها دوازده
  • 531
 • فلزات فرسایشی و آلاینده ها یازده
  عنصر تیتانیوم تیتانیم یک فلز واسطه ی براق نقره‌ای رنگ است، چگالی کم و مقاومت بالایی دارد. تیتانیوم یک ادتیو ضد سایش جدیدتر و محیط زیست دوست تر می باشد، که با توجه به قوانین سختگیرانه محیط زیست به جای ترکیبات مضر فسـفر مثلZDDP (روی دی آلکـیل فسفات) به کار می رود.
  فلزات فرسایشی و آلاینده ها یازده
  • 449
 • فلزات فرسایشی و آلاینده ها ده
  عنصر منیزیم منیزیم فلزی است به رنگ سفید یا نقره‌ای با ساختار بلور شش گوش یا هگزاگونال متراکم؛ منیزیم به عنوان ادتیو پاک کننده و پراکنده کنـنـده برای تعلیـق ذرات در روغن موتور استفاده می شود.
  فلزات فرسایشی و آلاینده ها ده
  • 438
 • فلزات فرسایشی و آلاینده ها نه
  عنصر نقره نقره فلزی نرم، سفید رنگ، براق و جذاب است که در بین تمام عناصر، بالاترین میزان رسانایی الکتریکی و در بین تمـام فـلـزات بیشـترین میزان رسانایی گرمـایی را دارد.
  فلزات فرسایشی و آلاینده ها نه
  • 404