• 81 -65611579 021
 • تاریخ : یکشنبه 22 فروردین 1400
 • ساعت : 18 : 22

کارت های آموزشی

 • تجهیزات آزمایشگاهی 6
  از این روش آزمون برای اندازه گیری میزان تفکیک پذیری آب از روغن های معدنی (نفتی) یا سنتزی ( جدید یا استفاده مجدد) استفاده می گردد.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 6
  • 552
 • تجهیزات آزمایشگاهی 5
  این روش آزمون، اندازه گیری سریع و دقیق گوگرد کل در نفت و فرآورده های نفتی را با حداقل آماده سازی نمونه و حداقل زمان آزمون (زمان تجزیه و تحلیل نمونه 1 الی 5 دقیقه در هر نمونه) شامل سوخت دیزل، سوخت جت، نفت خام، روانکارها، روغن های پایه، روغن هیدرولیک و غیره را انجام می دهد.کیفیت بسیاری از فرآورده های نفتی مربوط به مقدار گوگرد کل موجود است
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی  5
  • 361
 • تجهیزات آزمایشگاهی 4
  این روش برای درصد افت ویسکوزیته روانکارها حاوی پلیمر به دلیل تخریب پلیمر برای تولید کنندگان و مشتریان مواد افزودنی روان کننده های پلیمری به منظور کنترل کیفیت استفاده می گردد.
  درج شده توسط :مشاوران آمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 4
  • 1046
 • تجهیزات آزمایشگاهی 3
  تبخیر اهمیت خاصی در روانکاری موتورها دارد، در درجات بالای موتور بخشی از روغن تبخیر می گردد که منجر به تغییر خواص روغن خواهد شد.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات آزمایشگاهی 3
  • 331
 • تجهیزات ازمایشگاهی 2
  روش استاندارد برای تعیین مقدار آب در فرآورده های نفتی، روغن های روانکار و ادتیو ها با استفاده از تیتراسیون کولومتری کارل فیشر ؛ این روش آزمون برای تعیین مستقیم آب در محدوده 10 تا 25000 ppm آب وارد شده در فرآورده های نفتی، هیدروکربن ها، حلال های هیدروکربن، روغن های صنعتی، روغن موتور، روغن های پایه و ادتیوها و همچنین آب خارج شده از نمونه در اثر گرما را نیز پوشش می دهد.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  تجهیزات ازمایشگاهی 2
  • 307
 • معرفی تجهیزات آزمایشگاهی 1
  روش استاندارد برای تست گوگرد کل در هیدروکربن های سبک، سوخت دیزل، سوخت موتور های احتراقی، روغن موتور بوسیله Ultra Violet Fluorescence ؛ این روش تعیین میزان گوگرد کل در هیدروکربن های مایع، نفتا، روغن موتور، اتانول، بنزین، گازوئیل و سوخت جت مناسب است.
  درج شده توسط :مشاوران آزمای نفت ایرانیان
  معرفی تجهیزات آزمایشگاهی  1
  • 515