• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
 • ساعت : 22 : 58

کارت های آموزشی

 • انواع رایج فرسایش سه و چهار
  فرسایش خستگی Fatigue Wear فرسایش خستگی هنگامی رخ میدهد که تنش های حاصل از نیروهای دوره ای یا تکرار شونده سبب ترک خوردگی، پوسته پوسته شدن یا سوراخ سوراخ شدن سطوح قطعه می شوند. 4-فرسایش خورنده Corrosive Wear فرسایش خورنده یا شیمیایی هنگامی رخ میدهد که واکنش های شیمیایی سبب خوردگی یا اکسیداسیون سطوح می گردند و حرکت بخشی یا فشار سیال، ماده را از این لایه ی سطحی، بیرون می راند.
  انواع رایج فرسایش سه و چهار
  • 1000
 • انواع رایج فرسایش دو
  فرسایش ساینده Abrasive Wear فرسایش ساینده یک عمل برشی یاEtching است و زمانی رخ میدهد که یک سطح زبر و سخت در میان یک سطح نرم تر، لغزش نماید.
  انواع رایج فرسایش دو
  • 1023
 • انواع رایج فرسایش یک
  فرسایش چسبنده / مالشی Adhesive/Rubbing Wear این نوع فرسایش هنگامی رخ می دهد که فیلم روغن، زِبر ترین نقاط بخش متقابلِ سطوح متحرک را جدا نمی کند و آنها یکدیگر را لمس می نمایند.
  انواع رایج فرسایش یک
  • 1028
 • فلزات فرسایشی (Wear Metals)
  حرکت نسبی بخش های روانکاری شده همیشه همراه با اصطکاک بین بخش های متقابل و درگیر سطوح است. با وجود این حقیقت که این سطوح معمولا توسـط یک فیلم روغن پوشانده می شوند، اصطکاک به طور پیوسته، آن ها را فرسوده و سائیده می نماید.
  فلزات فرسایشی (Wear Metals)
  • 1064
 • نکات مهم برای نمونه گیری روغن موثر دو
  اطمینان نمائید که شیرهای نمونه گیری و دستگاه های نمونه گیری قبل از بدست آوردن نمونه، کاملا شسته شده باشند و نمونه گیرهای خلائی(Vacuum Sampler) نیز باید شسته شده باشند و اگر هر نوع سوال یا ابهامی در ارتباط با پاکیزگی بطری های نمونه گیری وجود دارد، آنها نیز باید شسته شوند.
  نکات مهم برای نمونه گیری روغن موثر دو
  • 1227
 • نکات مهم برای نمونه گیری روغن موثر یک
  در طول فرآیند نمونه گیری، ماشین آلات باید در حال اجرا و در سرویس باشند. این بدین معنی است که نمونه ها باید وقتی جمع آوری گردند که ماشین ها در یک روز معمولی در دماها، بارها، فشارها و سرعت های عملکردی، عادی هستند.
  نکات مهم برای نمونه گیری روغن موثر یک
  • 1043