• 81 -65611579 021
 • تاریخ : دوشنبه 1 مرداد 1403
 • ساعت : 23 : 6

کارت های آموزشی

 • انواع قیر سه
  قیر امولسیون قیر امولسیون با مخلوط کردن قیر و آب و یک ماده امولسیون ساز به دست می آید.
  انواع قیر سه
  • 1201
 • انواع قیر دو
  انواع قیر ب- قیر دمیده قیر دمیده از دمیدن هوای داغ به قیر خالص در مرحله آخر عمل تصفیه به دست می‌آید. در این فرآیند، هوای داغ با دمای ۲۰۰ تا ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد توسط لوله‌های سوراخ‌دار به محفظه حاوی قیر دمیده می‌شود.
  انواع قیر دو
  • 1103
 • انواع قیر یک
  انواع قیر قیر استخراج شده از نفت یا سنگ های معدنی مخصوص ، قیر خالص نام دارد که با توجه به منشاء تشکیل، طبقه بندی می شوند و برای اینکه خواص مورد نظر برای کاربردهای مختلف را پیدا کند تحت فرآیند های دیگر قرار می گیرد و انواع مختلف قیر را ( از جمله قیر دمیده، محلول، امولسیون، پلیمری و . . . ) را تشکیل می دهند.
  انواع قیر یک
  • 1221
 • اکسیداسیون سه
  اکسیداسیون با توجه به نمودار کارت قبل می توان دو نتیجه بسیار مهم دست یافت. اولا واکنش اکسیداسیون به شدت به دما وابسته است و دوما سرعت واکنش در صورت کاهش دستیابی به اکسیژن، کاهش می یابد.
  اکسیداسیون سه
  • 1205
 • اکسیداسیون دو
  اکسیداسیون - ادامه سرعت واکنش اکسیداسیون به دمای محیط و میزان اکسیژنی که در اختیار هر یک از مولکول های قیر قرار می گیرد، بستگی دارد.
  اکسیداسیون دو
  • 1180
 • اکسیداسیون یک
  اکسیداسیون اکسیداسیون زمانی اتفاق می افتد که اکسیژن به قیر واکنش نشان می دهد، این واکنش زمانی روی می دهد که قیر در معرض اکسیژن قرار بگیرد.
  اکسیداسیون یک
  • 1209