• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
 • ساعت : 4 : 32

کارت های آموزشی

 • روش های آزمون قیر هفت(روشهای رد وود و کینماتیکی)
  روش ردوود از ویسکومتر ردوود برای تعیین کند روانی قیر های مایع استفاده می شود. روش کینماتیکی در روش اندازه گیری کند روانی به روش کینماتیکی، با عبور مقدار 50 میلی لیتر قیر مورد آزمایش با درجه حرارت 40 درجه سانتیگراد از مجرای لوله استاندارد دستگاه زمانی که صرف عبور قیر شده است را یادداشت می کنیم و این زمان را به عنوان کند روانی قیر محسوب می نماییم.
  روش های آزمون قیر هفت(روشهای رد وود و کینماتیکی)
  • 1094
 • روش های آزمون قیرشش (روش سی بولت)
  روش سی بولت ویسکومتر سی بولت - فورل (Saybolt- Fur) برای تعیین کند روانی قیرهای مخلوط (امولسیونی) بکار می رود و به طور کلی مشابه ویسکومتر S.T.V بوده و نوع اصلاح شده ویسکومتر ردوود (Red Wood) تلقی می شود.
  روش های آزمون قیرشش (روش سی بولت)
  • 1468
 • روش های آزمون قیر پنج(گرانروی)
  گرانروی مقاومت داخلی مایعات را که مانع حرکت و جریان آنها می شود ، ویسکوزیته یا گرانروی و یا کند روانی می نامند. این کند روانی برای مایعات برحسب پوآز سنجیده می شود که همان پاسکال- ثانیه می باشد.
  روش های آزمون قیر پنج(گرانروی)
  • 1221
 • روش های آزمون قیرچهار(تعيين وزن مخصوص قير)
  تعيين وزن مخصوص قير (بخش دوم) وزن مخصوص قیر ابزار مناسبی برای تعیین منبع قیرها می باشد. برای مثال وزن مخصوص قیرهای نفت حدود 1.0 و وزن مخصوص قیرهای قطران بسته به طرز تهیه آن ها بین 1.10 تا 1.25 متغیر است. این وزن مخصوص ها در دمای معین 15.6 تا 25 درجه سانتیگراد تعیین می شوند.
  روش های آزمون قیرچهار(تعيين وزن مخصوص قير)
  • 1212
 • روش های آزمون قیر سه(تعيين وزن مخصوص قير)
  تعيين وزن مخصوص قير (بخش اول) روش های مختلفی برای تعیین وزن مخصوص قیر وجود دارد که مبنای همه این روش ها، قانون ارشمیدس می باشد. طبق تعریف، وزن مخصوص قیر عبارت است از نسبت وزن حجم معینی از قیر به وزن آب هم حجم آن در درجه حرارت معین.
  روش های آزمون قیر سه(تعيين وزن مخصوص قير)
  • 1108
 • روش های آزمون قیر دو(تعیین درجه نفوذ )
  تعیین درجه نفوذ (بخش دوم) هرچه قیر سخت تر باشد، درجه نفوذ آن کمتر و هرچه درجه نفوذ قیر بیشتر باشد قیر نرم تر خواهد بود.
  روش های آزمون قیر دو(تعیین درجه نفوذ )
  • 1305