• 81 -65611579 021
 • تاریخ : شنبه 28 فروردین 1400
 • ساعت : 16 : 11

مقالات

 • عدد اکتان عدد اکتان
  بنزین مخلوطی پیچیده از حداقل 100 گونه متفاوت است که اکثرا هیدروکربن هستند.
  • 477
 • بنزین و عدد اکتان بنزین و عدد اکتان
  بنزین مخلوطی از هیدروکربن ها با مقداری آلودگی شامل گوگرد، نیتروژن، اکسیژن و فلزاتی معین است.
  • 495
 • تیو اترها تیو اترها
  مشابه گوگردی اترها به عنوان تیو اترها یا سولفیدها شناخته می شوند. اکثر این دسته ترکیبات دارای نام متداول یا نام مشتق شده از نام استخلاف ها به همراه کلمه سولفید می باشند.
  • 548
 • عبور و جذب عبور و جذب
  وقتی نور از یک نمونه منعکس می شود یا از میان نمونه می گذرد، مقدار نور جذب شده، تفاوت بین تابش برخوردی (I0) و تابش عبوری (I) است.
  • 435
 • طیف بینی مرئی - فرابنفش طیف بینی مرئی - فرابنفش
  تابش فرابنفش و مرئی، تنها بخش کوچکی از طیف الکترومغناطیس را شامل می شوند.
  • 472