• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 2 مرداد 1403
  • ساعت : 0 : 13

جلسه هم اندیشی فی مابین دانشگاه ها و کمپانی های کشور روسیه با منتخبین صنعت نفت ایران