• 81 -65611579 021
 • تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 1403
 • ساعت : 18 : 24

شرح کلی خدمات آزمایشگاهی

در راستای ایجاد بستر های مناسب برای ورود و فعالیت هرچه بیشتر بخش خصوصی در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی و همچنین افزایش ظرفیت های کار آفرینی و سرمایه گذاری بمنظور دست یابی به اهداف اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان با حضور جمعی از متخصصین و پیشکسوتان و مدیران با سابقه حوزه نفت و فرآورده های نفتی تشکیل گردید .
این شرکت مبادرت به راه اندازی مرکز پژوهشی و تحقیقاتی به همراه آزمایشگاهی مدرن و مورد تایید سازمان ملی استاندارد و وزارت صنایع و معادن و تجارت به منظور پاسخ گویی و رفع نیازهای فعالان صنایع نفتی نموده است
ثبـت درخواست خدمـات آزمایشـگـاهی
 • خوردگی تیغه مسی
  هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای تعیین خوردگی مس در فرآورده های نفتی مایع و حلال های معین می باشد. این روش فرآورده های فراری که دارای حداکثر فشار بخار 124 کیلو پاسکال در دمای 8/37 درجه سلسیوس می باشند را شامل می شود.
  مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر
 • تقطیر در فشار خلاء
  هدف از تدوین این استاندارد تعیین محدوده نقطه جوش در خلاء، برای فرآورده های نقتی و بیودیزل است که به طور جزئی یا کامل در بیشینه دمای مایع 400 درجه سلسیوس تبخیر می شود.
  مقدار مورد نیاز : 250 میلی لیتر
 • میزان آب به روش کارل - فیشر
  این روش آزمون اندازه گیری مستقیم آب در گستره 10 تا 25000 میلی گرم بر کیلوگرم را در فرآورده های نفتی و هیدروکربن ها با استفاده از دستگاه اتوماتیک تشریح می کند. این روش آزمون آنالیز غیر مستقیم آبی که به صورت حراراتی از نمونه خارج شده و با گاز بی اثر خشک به سل تیتراسیون کارل فیشر رانده شده را نیز پوشش می دهد. مشخص شده است که مرکاپتان، سولفید، گوگرد و دیگر ترکیبات با این روش آزمون تداخل می کنند.
  مقدار مورد نیاز : 50 میلی لیتر
 • نقطه اشتعال بسته با دستگاه سربسته پنسکی- مارتنز
  هدف از این استاندارد ارائه روش های الف، ب و ج برای اجرای آزمون اندازه گیری نقطه اشتعال با استفاده از دستگاه سربسته پنسکی - مارتنز می باشد. این روش آزمون برای اندازه گیری نقطه اشتعال بسته حداقل 40 و حداکثر 370 درجه سلسیوس کاربرد دارد.
  مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر
 • نقطه اشتعال با استفاده از دستگاه کاپ باز کلیولند
  این روش آزمون اندازه گیری نقطه اشتعال و نقطه آتش گیری فرآورده های نفتی را با استفاده از دستگاه کاپ باز کلیولند دستی و اتوماتیک توصیف می کند. این روش آزمون برای هر فرآورده نفتی (به جز نفت کوره) با نقطه اشتعال بین 79 تا 400 درجه سلسیوس کاربرد دارد.
  مقدار مورد نیاز : 100 میلی لیتر
 • تقطیر در فشار اتمسفر
  این روش آزمون، تقطیر در فشار اتمسفر فرآورده های نفتی با استفاده از دستگاه تقطیر ناپیوسته آزمایشگاهی را به منظور تعیین کمی ویژگی های گستره جوش فرآورده های نفتی همچون محصولات سبک و تقطیر میانی، سوخت های موتور بنزینی خودروها با یا بدون ترکیبات اکسیژن دار، سوخت جت، سوخت های توربین هواپیما، سوخت های دیزلی، ترکیبات بیو دیزل تا 20 درصد، سوخت های دریایی، حلال های نفتی ویژه، انواع نفتا، حلال های نفتی سفید، انواع نفت سفید و سوخت های مشعل درجه 1 و 2 تشریح می کند.
  مقدار مورد نیاز : 150 میلی لیتر

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی