• 81 -65611579 021
 • تاریخ : جمعه 4 اسفند 1402
 • ساعت : 14 : 35

مطالعه

 • رزونانس مغناطیس هسته (NMR) رزونانس مغناطیس هسته (NMR)
  پدیده NMR بر پایه این حقیقت که هسته اتم ها ویژگی های مغناطیسی دارند استوار است.
  • 2986
 • تابش فلورسانس اشعه ایکس تابش فلورسانس اشعه ایکس
  انرژی پرتوهای ایکس نشر شده به اختلاف انرژی لایه با حفره و الکترون منتقل شده بستگی دارد.
  • 1825
 • اشعه ایکس (X-Ray) اشعه ایکس (X-Ray)
  می توان پرتوهای ایکس را بصورت امواج الکترومغناطیس با طول موج معین یا پرتوی از فوتون های با انرژی معین در نظر گرفت.
  • 1751
 • فلورسانس اشعه ایکس فلورسانس اشعه ایکس
  XRF یک روش تجزیه ای برای اندازه گیری ترکیب شیمیایی تمامی مواد است.
  • 1710
 • اکسایش خود به خود اکسایش خود به خود
  اکسایش خود به خود، تخریب اکسایشی ترکیبات آلی است که به صورت خود به خود تحت شرایط هوازی بدون تاثیر هیچ عاملی مانند واکنش دهنده ها یا کاتالیزور اتفاق می افتد.
  • 1568