• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 تیر 1400
 • ساعت : 22 : 13

مطالعه

 • طبقه بندی مواد افزودنی روانکارها طبقه بندی مواد افزودنی روانکارها
  مواد افزودنی روانکار ها را می توان از سه دیدگاه شامل نوع کاری که انجام می دهند، محلی که وظیفه خود را انجام می دهند و نیز مکانیزم عملکرد طبقه بندی کرد.
  • 780
 • ادتیوهای سوخت - برش دوم ادتیوهای سوخت - برش دوم
  آنتی اکسیدان ها عموما شامل فنول های استخلاف شده با گروه های حجیم، دی آمین های آروماتیک یا مخلوطی از آلکیل فنول ها و دی آمین های آروماتیک می باشند.
  • 914
 • ادتیوهای سوخت - برش اول ادتیوهای سوخت - برش اول
  مشتقات تیا دی آزول و بنزو تری آزول ها عمدتا به عنوان افزودنی های ضد خوردگی در سوخت ها بکار می روند. حضور ترکیبات گوگردی در بنزین می تواند اثر خورندگی بروی فلزات غیرآهنی داشته باشد. آزمون خوردگی مس سا...
  • 881