• 81 -65611579 021
  • تاریخ : دوشنبه 8 خرداد 1402
  • ساعت : 1 : 42

نکاتی در خصوص مخلوط کردن گریس ها

نکاتی در خصوص مخلوط کردن گریس ها

توصیه هایی برای مخلوط کردن گریس ها

 

مقدمه
در صنعت همواره بحث های بسیاری در مورد ناسازگاری روان کارها به ویژه گریس ها وجود داشته است. هنگامی که به تعویض گریس فکر می کنید، چه این کار برای حصول خصوصیات بهتر عملکردی باشد چه برای انجام یک فرآیند جدید و یا عوض کردن تامین کننده ها، پرسنل کارخانه باید اثر قابلیت اعتماد بر تجهیزات، محصول و خط زیردست را در نظر داشته باشند.

 

آزمون ناسازگاری
شرکت NSK که تولید کننده یاتاقان های غلتکی است. مطالعه بر روی سازش پذیری 10 نوع گریس با پرکننده های متفاوت انجام داد. در هر حالت ابتدا دو گریس را بطور جداگانه مورد آزمون قرار دادند و سپس آنها را به سه نسبت متفاوت مخلوط کردند. آزمون نفوذ پذیری روی هریک از گریس ها بعد از مخلوط کردن در دمای اتاق و دوباره بعد از نگهداری در دمای 121 درجه سانتی گراد(250 درجه فارنهایت ) انجام شد.
نتایج آزمون در جدل شماره 1 ارائه شده است. هر گریس دست کم با یک نوع گریس دیگر ناسازگار بود.
گریس هایی با پرکننده های کمپلکس آلومینیوم ،کمپلکس کلسیم ،خاک رس و پلی اوره بیشترین ناسازگاری را داشتند. بیشترین تاثیر، نرم شدن قابل توجه گریس بود اگر چه گریس لیتیم برخی اوقات سفت می شد. مخلوط های حاوی گریس باریم به شکل جالب توجهی به صورت گریس در زیر مخلوط و روغن در سطح آن می آمدند و ممکن است نشان دهنده آن باشد که دومین پرکننده گریس، در اثر مخلوط شدن به صورت مایع در آمده است.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که حتی اگر پرکننده ها باهم سازگار باشند، دو گریس مختلف ممکن است فرمولاسیون هایی با روغن پایه  یا مواد افزودنی متضاد داشته باشند. همچنین، همه پرکننده هایی که از یک گروه هستند با همدیگر سازگار نیستند. گریس پلی اوره مثالی از این دست است زیرا فرمولاسیون دو گریس پلی اوره در حالات خاص ممکن است با یکدیگر سازش پذیر نباشند.

 

جدول شماره 1 -نتایج مطالعه روی سازش پذیری گریس ها توسط شرکت NSK

 

نکات احتیاط آمیز در هنگام تعویض گریس

هنگامی که ضروری است نوع گریس مورد استفاده خود را تغییر دهید ، چند نکته احتیاط آمیز وجود دارد که با رعایت آنها می توانید خطر ناشی از ناسازگار بودن را به حداقل برسانید پیش از هر چیز شرایط زیر باید برقرار گردد:

1-بررسی کنید آیا نحوه قرار گرفتن یاتاقان اجازه می دهد روان کننده اضافی از سیستم خارج شود؟ آسیب یاتاقان ممکن است ناشی از درز بندی مادام العمر یا ترتیب های پوشش دهی آن باشد
2-بیش از تعویض محصول، بررسی کنید آیا یاتاقان بدرستی کار می کند؟ نصب غلط، لقی ها و يا نحوه قرار گیری یاتاقان یا وجود آسیب در آن را نمیتوان با تغییر در روانکاری اصلاح کرد.
3-بررسی کنید که آیا شرایط عملکرد یاتاقان می تواند شرایط روانکاری با ظرفیت کامل را بپذیرد ؟ این حالت را نباید برای یاتاقان هایی به کار برد که به صورتی طراحی شده اند تا به حداقل مقدار گریس کار کنند ؟ زیرا ممکن است هنگام کار با ایجاد دمای بیش از حد در یاتاقان منجر گردد.

 

شیوه های تعویض گریس
علاوه بر شرایطی که ذکر شد، هنگام تعویض گریس می توان نکات زیر را بکار گرفت؛

1-پیش از استفاده از گریس جدید، تا حد امکان از گریس قبلی استفاده کنید.
2-در حالی که یاتاقان حرکت می کند، گریس جدید را به آرامی پمپ کنید تا زمانی که گریس اضافی از یاتاقان خارج شود که نشانه آن تغییر رنگ یا تغییر غلظت گریس است. در نهایت گریس اضافی خارج شده می بایست شبیه گریس جدید شود.
3-بعد از یک یا دو ساعت کار یا بعد از اینکه یاتاقان به شرایط عملکرد پایدار و نرمال خود بازگشت، مرحله قبل را مجددا تکرار کنید.
4-یاتاقان را به مدت یک هفته به کار بیندازید.(اگر فاصله زمانی روانکاری مجدد قبلی بیش از یک هفته بوده است) به صورت عادی مجددا روانکاری کنید.
5-حداقل در طول فاصله زمانی اولیه روانکاری با گریس جدید، حجم گریس را به طور موقت افزایش دهید. خارج شدن گریس اضافی به خارج کردن گریس قدیمی کمک می کند و در طول زمانی که گریس نرم شده ممکن است هنوز در یاتاقان موجود باشد از نشت آن جلوگیری می نماید.
6-آزمون را شروع کنید(توان مصرفی، شدت جریان گرفته شده، فاصله زمانی روانکاری مجدد، لرزش و غیره).
7-پیش از اینکه به فاصله زمانی گریس کاری قبلی برگردید، از گریس اضافی خارج شده نمونه برداری کنید، قوام آن را آزمایش و جدا شدن روغن آن را بررسی نمائید.

 

نکات دیگری که باید به خاطر بسپارید؛
* همیشه سطوحی که باید به گریس آغشته شوند را پیش از روانکاری تمیز کنید.
* همیشه گریس را به آرامی پمپ کنید.

 

 

 

فرم ارسال نظر