• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401
  • ساعت : 20 : 48

اهمیت پایداری اکسیداسیون روغن

اهمیت پایداری اکسیداسیون روغن

اهمیت پایداری اکسیداسیون روغن

منظور از اصطلاح "پایداری اکسیداسیون" چیست و چرا اهمیت دارد؟


پایداری اکسیداسیون یک واکنش شیمیایی است که با ترکیبی از روغن روان کننده و اکسیژن رخ می دهد. سرعت اکسیداسیون توسط دماهای بالا، آب، اسیدها و کاتالیزورهایی مانند مس تسریع می شود. سرعت اکسیداسیون با گذشت زمان افزایش می یابد همچنین عمر مفید روانکار نیز با افزایش دما کاهش می یابد. اکسیداسیون منجر به افزایش ویسکوزیته روغن و رسوب لاک و لجن می شود.

 

میزان اکسیداسیون به کیفیت و نوع روغن پایه و همچنین بسته افزودنی مورد استفاده بستگی دارد. برخی از مواد مصنوعی، مانند پلی آلفائولفین ها (PAO)، ذاتاً پایداری اکسیداسیون بهتری نسبت به روغن های معدنی دارند. این پایداری اکسیداسیون بهبود یافته به دلیل دمای عملیاتی کمی بالاتری است که این روغن های مصنوعی می توانند تحمل کنند.

 

به طور کلی، اکسیداسیون عمر مفید یک روان کننده را به نصف کاهش می دهد، با افزایش دما برای هر 10 درجه، ثابت سرعت یک واکنش شیمیایی اولیه 2 تا 4 برابر افزایش می یابد. این مفهوم بر اساس قانون نرخ آرنیوس است که به نام سوانته آرنیوس شیمیدان سوئدی قرن نوزدهم نامگذاری شده است.

 

در مورد پایداری اکسیداسیون روغن های پایه معدنی طبیعی که با روش پالایش تعیین می شود، اختلاف نظر کمی وجود دارد. یک مکتب فکری وجود دارد که نشان می‌دهد که روغن های پایه hydrotreated شده دارای مقاومت اکسیداسیون و پایداری حرارتی بالاتری نسبت به روغن پایه تصفیه شده با حلال هستند. بر این اساس این تصور غلط است که از آنجایی که روغن های پایه hydrotreated شده تمام ترکیبات بالقوه نامطلوب را حذف می کند، روغن پایه تمایل دارد به طور خودکار تمایلات تشکیل رسوب را کاهش دهد و در نتیجه در برابر اکسیداسیون بهتر مقاومت می کند. با این حال، حذف تمام ترکیباتی که نامطلوب در نظر گرفته می شوند در واقع می تواند مضر باشد.

 

پالایش با حلال منجر به تولید روغن های پایه می شود که برخی از ترکیبات گوگردی را که آنتی اکسیدان های طبیعی هستند، حفظ می کند. این روغن‌های پایه توانایی طبیعی برای جلوگیری از اکسیداسیون را حفظ می‌کنند، در حالی که روغن‌های پایه hydrotreated شده باید بیشتر با آنتی‌اکسیدان‌ها تقویت شوند تا پایداری حرارتی و اکسیداسیون آن حفظ شود. هنگامی که آنتی اکسیدان ها ضعیف یا تخلیه می شوند، اکسیداسیون برخی از روغن های hydrotreated شده می تواند بسیار سریع رخ دهد.

 

چندین روش ممکن است برای تعیین یا ارزیابی پایداری اکسیداسیون روغن مورد استفاده قرار گیرد، که معمولاً به عنوان تعداد ساعت‌هایی در نظر گرفته می‌شود که یک افزایش مشخص در ویسکوزیته مشخص شود یا تا زمانی که افزایش معینی در عدد اسیدی وجود داشته باشد.

 

 

ترجمه : واحد مارکتینگ 

 

فرم ارسال نظر