• 81 -65611579 021
 • تاریخ : چهارشنبه 9 مهر 1399
 • ساعت : 10 : 25

تجهیزات

 • تقطیر در خلاء
  تقطیر در خلاء
  دامنه کاربرد این دستگاه تعیین محدوده نقاط جوش در خلاء برای فرآورده های نفتی و بیو دیزل است که به طور...
 • تقطیر در فشار اتمسفر
  تقطیر در فشار اتمسفر
  دامنه کاربرد این دستگاه تعیین کمی مشخصات دامنه جوش فرآورده های نفتی نظیر محصولات سبک و تقطیر میانی، ...