• 81 -65611579 021
 • تاریخ : سه شنبه 2 مرداد 1403
 • ساعت : 0 : 52

تجهیزات

 • دستگاه تقطیر اتوماتیک TANAKA SCIENTIFIC LTD, JAPAN
  دستگاه تقطیر اتوماتیک TANAKA SCIENTIFIC LTD, JAPAN
  اندازه گیری تقطیر به صورت اتوماتیک مطابق استاندارد ASTM D86 برای فرآورده های نفتی درفشار اتمسفر
 • تقطیر در خلاء
  تقطیر در خلاء
  دامنه کاربرد این دستگاه تعیین محدوده نقاط جوش در خلاء برای فرآورده های نفتی و بیو دیزل است که به طور...
 • تقطیر در فشار اتمسفر
  تقطیر در فشار اتمسفر
  دامنه کاربرد این دستگاه تعیین کمی مشخصات دامنه جوش فرآورده های نفتی نظیر محصولات سبک و تقطیر میانی، ...