• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 1 آبان 1399
 • ساعت : 18 : 36

روانکارها

 • فهرست
 •      پیشگفتار
       1-روانکاری
       • روانکاری مرزی
       • روانکاری جزئی
       • روانکاری کامل
       طبقه بندی کلی روانکارها
       2- انواع روانکارها
       • روانکارهای گازی
       • روانکارهای مایع
       3- ویژگی های روغن های معدنی
       4- ویژگی های روغن های سنتزی
       5- روش تولید روغن های روان کننده
       6- تعریف مشخصات مهم روغن ها و استانداردها
       7- افزودنی ها
       8- طبقه بندی روانکارهای مایع
       انواع روغن های روشن کننده
       API چیست؟
       SAE چیست؟
       روغن توربین
       وظایف روغن های روانکار
       گریس ها
       9- روانکارهای جامد
       ویژگی های روانکارهای جامد
       10- هشدارهای HSE
       منابع
روانکارها

راهنمای خرید محصول (روانکارها)

جهت خرید اینترنتی کتاب و جزوات تخصصی فرآورده های نفتی می بایست به قسمت ارجاع فرم سفارشات محصولات مراجعه نموده و اطلاعات مورد نیاز در فرم سفارش را تکمیل نمایید، پس از تکمیل فرم سفارش کارشناسان مجتمع جهت تکمیل فرآیند سفارش با شما تماس خواهندگرفت. (جهت سفارش تلفنی با شماره های 81-65611579-021 تماس حاصل نمایید.)