• 81 -65611579 021
 • تاریخ : یکشنبه 4 آبان 1399
 • ساعت : 23 : 36

تقطیر نفت خام

 • فهرست
 •      پیشگفتار
       1- تقطیر نفت خام
       2- توصیف فرآیند
       3- تاریخچه تقطیر
       4- انواع تقطیر
       • تقطیر ساده
       • تقطیر ساده مداوم
       • تقطیر ساده غیر مداوم
       • تقطیر آنی (ناگهانی)
       • تقطیر در خلاء
       • تقطیر به کمک بخار آب
       • تقطیر آزئوتروپی
       • تقطیر استخراجی
       • تقطیر نوبتی
       • تقطیر جزء به جزء
       سیستم هایی که از قانون رائول انحراف مثبت دارند
       سیستم هایی که از قانون رائول انحراف منفی دارند
       5- برج تقطیر
       • سینی ها
       • برج های سینی دار از نوع کلاهکی (فنجانی )
       • برج های سینی دار از نوع غربالی (مشبک)
       • برج های سینی دار از نوع دریچه ای
       • برج های انباشته یا پر شده یا آکنه ای
       اجزای برج های انباشتی
       خواص عمومی آکنه ها
       مقایسه برج های سینی دار و انباشته
       منابع
تقطیر نفت خام

راهنمای خرید محصول (تقطیر نفت خام)

جهت خرید اینترنتی کتاب و جزوات تخصصی فرآورده های نفتی می بایست به قسمت ارجاع فرم سفارشات محصولات مراجعه نموده و اطلاعات مورد نیاز در فرم سفارش را تکمیل نمایید، پس از تکمیل فرم سفارش کارشناسان مجتمع جهت تکمیل فرآیند سفارش با شما تماس خواهندگرفت. (جهت سفارش تلفنی با شماره های 81-65611579-021 تماس حاصل نمایید.)