• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
 • ساعت : 4 : 6

گریس

 • فهرست 
 •      بخش اول

       تقسیم بندی روانکارها
       تقسیم بندی روانکاری
       تعاریف
       تاریخچه
       وظایف گریس
       مزایای گریس به عنوان روانکار
       معایب گریس به عنوان روانکار
       آناتومی ساختاری یک گریس
       روغن های پایه گیاهی
       روغن های پایه معدنی
       روغن های پایه سنتزی
       انواع گریس
       صابون های ساده
       فرآیند تولید گریس
       توزیع بازار گریس ها بر اساس ماده صابونی
       گریس پایه آلومینیوم ( کمپلکس )
       گریس پایه باریم
       گریس پایه باریم (کمپلکس )
       گریس پایه بنتون
       گریس پایه کلسیم
       گریس پایه کلسیم (12-هیدروکسی استئاریت)
       گریس پایه کلسیم (کمپلکس)
       گریس پایه لیتیم
       گریس پایه لیتیم (12-هیدروکسی استئاریت)
       گریس پایه لیتیم (کمپلکس)
       گریس پایه سولفونات کلسیم (کمپلکس).
       خواص عمومی
      برگشت پذیری
       تطابق پذیری
       افزودنی های گریس
       مواد افزودنی
       رنگ گریس

       بخش دوم

       نفوذ پذیری و نمره گریس ASTM D217/ISIRI1209 Consistency and Cone Penetration of Grease
       نقطه قطره ای شدن: ASTM D566/ISIRI 1096
       آزمون تجزیه شیمیایی گریس(اسید آزاد و قلیایی آزاد): ASTM D198/ISIRI 565
       آزمون خاکستر سولفاته :ASTM D874/ISIRI194
       اندازه گیری آب به روش تقطیر: ASTM D95/ISIRI8139
       مقاومت در برابر شست وشو با آب: ASTM D1264/ISIRI1095
       آزمون تخمین تعداد ذرات سخت: ASTM D1404/ISIRI1095
       آزمون خوردگی نوار مسی: ASTM D4048/ISIRI 11291
گریس

راهنمای خرید محصول (گریس)

جهت خرید اینترنتی کتاب و جزوات تخصصی فرآورده های نفتی می بایست به قسمت ارجاع فرم سفارشات محصولات مراجعه نموده و اطلاعات مورد نیاز در فرم سفارش را تکمیل نمایید، پس از تکمیل فرم سفارش کارشناسان مجتمع جهت تکمیل فرآیند سفارش با شما تماس خواهندگرفت. (جهت سفارش تلفنی با شماره های  22095821-021 و 22068831-021 تماس حاصل نمایید.)