• 81 -65611579 021
 • تاریخ : شنبه 8 آذر 1399
 • ساعت : 14 : 34

روانکارها

 • فهرست
 •      تقسیم بندی روانکارها
       ویژگی های روغن های پارافینیک
       روغن های معدنی
       روغن های سنتزی
       تاریخچه روغن پایه
       روغن پایه
       ساختار شیمیایی روغن های پایه
       عملکرد روغن های پایه
       مقایسه روغن های پایه (فراریت نوآک)
       مقایسه روغن های پایه (شاخص گرانروی)
       مقایسه روغن های پایه ( آروماتیک و ناخالصی ها )
       مقایسه روغن های پایه ( نقطه ریزش )
       مقایسه روغن های پایه ( نقطه اشتعال )
       روغن موتور و وظایف روغن موتور
       ویژگی های روغن موتور
       افزودنی های روغن موتور
       تاریخچه افزودنی ها
       روغن هیدرولیک
       ویژگیهای روغن هیدرولیک
       انواع روغن هیدرولیک
       روغن دنده
       روغن تصفیه دوم
       روش های بازیابی روغن کارکرده
       گریس
       چگالی SPECIFIC GRAVITY &(DENSITY) ASTM D1298-ISIRI 197
       گرانروی (ASTM D445-ISIRI340 (VISCOSITY
       شاخص گرانروی ASTM D2270-ISIRI195
       نقطه اشتعال باز (ASTM D92-ISIRI 198 (OPEN FLASH POINT 
       آزمون کف ASTM D892-ISIRI 196
       نقطه ریزش (ASTM D97-ISIRI 201 (POUR POINT
       (ASTM D5293-ISIRI 5512 COLD-CRANKING SIMULATOR (CCS
       نقطه رنگ (ASTM D1500- ISIRI 203 (COLOR
       کربن باقی مانده (به روش رمزباتوم) ASTM D524-ISIRI 200
       میزان گوگرد کل (ASTM D4294-ISIRI 8402 ( TOTAL SULFUR 
       آزمون پایداری برشی ASTM D6278-ISIRI 17764
       خوردگی نوار مس (ASTM D130-ISIRI336 ( COPPER CORROSION
       میزان آب به روش کارل فیشر ASTM D6304-ISIRI 18481
       قابلیت تفکیک پذیری آب از روغن های نفتی و سیالات سنتزی ASTM D1401-ISIRI3169
       آزمون عدد اسیدی کل ASTM D664- ISIRI 3169
       آزمون عدد قلیائی کل TBN ASTM D2896-ISIRI 2772
       آزمون میزان اتلاف روغن در اثر تبخیر (تست نوآک) ASTM D 5800-ISIRI 3780
       فشارپذیری وجلوگیری از سایش گریس (تست چهارگلوله) ASTM D2596
       مقدار خاکستر (ASTM D486-ISIRI 2940 ( ASHCONTENT
روانکارها

راهنمای خرید محصول (روانکارها)

جهت خرید اینترنتی کتاب و جزوات تخصصی فرآورده های نفتی می بایست به قسمت ارجاع فرم سفارشات محصولات مراجعه نموده و اطلاعات مورد نیاز در فرم سفارش را تکمیل نمایید، پس از تکمیل فرم سفارش کارشناسان مجتمع جهت تکمیل فرآیند سفارش با شما تماس خواهندگرفت. (جهت سفارش تلفنی با شماره های 81-65611579-021 تماس حاصل نمایید.)