• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 14 مرداد 1399
  • ساعت : 9 : 18

بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی نفت,گاز,پالایش و پتروشیمی 1398