• 81 -65611579 021
  • تاریخ : دوشنبه 18 فروردین 1399
  • ساعت : 10 : 20

بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی نفت,گاز, پالایش و پتروشیمی1395