• 81 -65611579 021
  • تاریخ : یکشنبه 3 مرداد 1400
  • ساعت : 5 : 1

بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی نفت,گاز, پالایش و پتروشیمی1395