• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 27 مهر 1400
  • ساعت : 19 : 33

بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی نفت,گاز, پالایش و پتروشیمی1395