• 81 -65611579 021
  • تاریخ : شنبه 9 مهر 1401
  • ساعت : 17 : 54

بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی نفت,گاز, پالایش و پتروشیمی1395