• 81 -65611579 021
  • تاریخ : دوشنبه 8 خرداد 1402
  • ساعت : 2 : 12

بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی نفت,گاز, پالایش و پتروشیمی1395