• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 4 مهر 1402
  • ساعت : 12 : 30

بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی نفت,گاز, پالایش و پتروشیمی1395