• 81 -65611579 021
  • تاریخ : شنبه 15 بهمن 1401
  • ساعت : 15 : 34

بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی نفت,گاز, پالایش و پتروشیمی1395