• 81 -65611579 021
  • تاریخ : شنبه 9 مرداد 1400
  • ساعت : 6 : 56

بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی نفت,گاز, پالایش و پتروشیمی1395