• 81 -65611579 021
  • تاریخ : جمعه 30 اردیبهشت 1401
  • ساعت : 18 : 9

بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی نفت,گاز, پالایش و پتروشیمی1395