• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
  • ساعت : 4 : 45

بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی نفت,گاز, پالایش و پتروشیمی1395