• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 14 تیر 1401
  • ساعت : 16 : 20

بیست وسومین نمایشگاه بین المللی نفت,گاز, پالایش و پتروشیمی 1397