• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 21 : 17

بیست وسومین نمایشگاه بین المللی نفت,گاز, پالایش و پتروشیمی 1397