• 81 -65611579 021
  • تاریخ : شنبه 8 مهر 1402
  • ساعت : 12 : 9

بیست وسومین نمایشگاه بین المللی نفت,گاز, پالایش و پتروشیمی 1397