• 81 -65611579 021
  • تاریخ : دوشنبه 12 خرداد 1399
  • ساعت : 22 : 56

بیست وسومین نمایشگاه بین المللی نفت,گاز, پالایش و پتروشیمی 1397