• 81 -65611579 021
  • تاریخ : یکشنبه 28 دی 1399
  • ساعت : 12 : 4

بیست ودومین نمایشگاه بین المللی نفت,گاز, پالایش و پتروشیمی 1396