• 81 -65611579 021
  • تاریخ : دوشنبه 23 تیر 1399
  • ساعت : 8 : 25

بیست ودومین نمایشگاه بین المللی نفت,گاز, پالایش و پتروشیمی 1396