• 81 -65611579 021
  • تاریخ : جمعه 14 بهمن 1401
  • ساعت : 19 : 40

بیست ودومین نمایشگاه بین المللی نفت,گاز, پالایش و پتروشیمی 1396