• 81 -65611579 021
  • تاریخ : چهارشنبه 8 آذر 1402
  • ساعت : 14 : 40

بیست ودومین نمایشگاه بین المللی نفت,گاز, پالایش و پتروشیمی 1396