• 81 -65611579 021
  • تاریخ : چهارشنبه 28 مهر 1400
  • ساعت : 22 : 17

بیست ودومین نمایشگاه بین المللی نفت,گاز, پالایش و پتروشیمی 1396