• 81 -65611579 021
  • تاریخ : شنبه 28 فروردین 1400
  • ساعت : 15 : 8

بیست ودومین نمایشگاه بین المللی نفت,گاز, پالایش و پتروشیمی 1396