• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401
  • ساعت : 19 : 4

بیست ودومین نمایشگاه بین المللی نفت,گاز, پالایش و پتروشیمی 1396