• 81 -65611579 021
  • تاریخ : شنبه 27 شهریور 1400
  • ساعت : 15 : 36

بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت,گاز, پالایش و پتروشیمی 1394