• 81 -65611579 021
  • تاریخ : شنبه 8 مهر 1402
  • ساعت : 13 : 40

بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت,گاز, پالایش و پتروشیمی 1394