• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 16 تیر 1401
  • ساعت : 18 : 54

بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت,گاز, پالایش و پتروشیمی 1394