• 81 -65611579 021
  • تاریخ : یکشنبه 22 فروردین 1400
  • ساعت : 18 : 1

بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت,گاز, پالایش و پتروشیمی 1394