• 81 -65611579 021
  • تاریخ : شنبه 4 بهمن 1399
  • ساعت : 11 : 14

گردهمایی شرکت های دانش بنیان حوزه صنعت نفت و ارائه نیازهای فناورانه

گردهمایی شرکت های دانش بنیان حوزه صنعت نفت و ارائه نیازهای فناورانه

📢 حضور مجتمع مشاوران آزمای نفت ایرانیان در گردهمایی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ در حوزه صنعت نفت و ارائه نیازهای فناورانه

 

⏰ 27 الی 29 بهمن ماه 1398

📍 تهران، پژوهشگاه صنعت نفت

در کیفیت، همراه شما هستیم...

مشاوران آزمای نفت ایرانیان | @azmanaft

🌐 www.iotcco.com

فرم ارسال نظر