• 81 -65611579 021
  • تاریخ : دوشنبه 1 مرداد 1403
  • ساعت : 22 : 56

پیام ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران به مناسبت روز جهانی استاندارد - مهر ماه 1398

پیام ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران  به مناسبت روز جهانی استاندارد - مهر ماه 1398
ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران - نیره پیروز بخت

پیام ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران به مناسبت روز جهانی استاندارد


سنگ نبشته های تیمره ی گلپایگان، پیام هایی از مردمان ایران زمین در هفت هزار سال قبل برای ما دارند. لوحه ها و گل نبشته های تخت جمشید، کتیبه بیستون به عنوان روزنامه سنگی با 14 ستون و سه زبان رایج در دوره هخامنشی و حکاکی آن بر صخره های کوه، همگی حکایت از هدف برقراری ارتباط با آیندگان در طول تاریخ دارد.
بشر همواره قصد داشته است تا از پایدارترین و ماندگارترین ابزارهای ارتباطی تولید پیام استفاده کند تا خودش، پیامش و تمدنش را برای تاریخ جاودانه سازد.
نگاه به سیر تحول وسایل ارتباطی، واقعیتی را آشکار می سازد که توجه به شیوه های جدید و ضابطه مند کردن آن ها، رمز ماندگاری خواهد بود.
در عصر حاضر پیشرفت دانش و فناوری های مرتبط با ابزارهای ارتباطی، به تصاویر ویدیوئی رسیده است که شاهد استفاده آن در علوم مختلف، تحقیقات و آموزش، علوم پزشکی، سرگرمی ها و گذراندن اوقات فراغت می باشیم و بنا بر گستره وسیع استفاده از ابزارهای ارتباطی، ضرورت استاندارد سازی بیش از پیش آشکار می گردد.
اینجاست که استانداردهای ویدئویی به کمک می آیند تا به عنوان "خالق صحنه های جهانی" موجبات به اشتراک گذاری اطلاعات از طریق تصاویر زنده و پویا و تامین نیاز صنایع مربوط به قابلیت های فشرده سازی را فراهم آورده و امکان تولید تصاویر ویدئویی ماندگار، با کیفیت بهتر و با دسترسی آسان تر را برای همه کاربران ایجاد نمایند تا ما قادر باشیم پیام خود را به معاصران و آیندگان انتقال دهیم.
نیره پیروز بخت
مهر ماه 1398

فرم ارسال نظر