• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 30 دی 1399
  • ساعت : 6 : 15

نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت

نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت

📢 حضور مجتمع مشاوران آزمای نفت ایرانیان در نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت


⏰ 13 الی 16 بهمن ماه 1398

📍 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران


منتظر حضور گرم یکایک شما عزیزان هستیم . . .

فرم ارسال نظر