• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 22 : 41

مجموعه کتاب های تخصصی فرآورده های نفتی

مجموعه کتاب های تخصصی فرآورده های نفتی
مجموعه کتاب های تخصصی فرآورده های نفتی
دغدغه اصلی واحدهای تولیدی و فعالان درحوزه نفت ، گاز وپتروشیمی  آموزش کارکنان می باشد در همین راستا مجتمع پژوهشی آزمایشگاهی و آموزشی مشاوران آزمای نفت ایرانیان چاپ ده عنوان کتاب در حوزه های مختلف فرآورده های نفتی (شامل: نفت خام وفرآورده های نفتی - تقطیر نفت خام - بنزین وگازوئیل - قیر - آزمون ها و ارزیابی نفت خام -روانکارها - روغن موتور ها - روغن دنده و گیربکی - ضدیخ وگریس - آزمون های اختصاصی روغن موتور) را به انتشار رسانده است ویکی از افتخارت علمی این مرکز می باشد.
  • تاریخ درج : 8 اردیبهشت 1398
  • دسته بندی : عمومی

فرم ارسال نظر