• 81 -65611579 021
  • تاریخ : دوشنبه 27 اردیبهشت 1400
  • ساعت : 8 : 31

طرح های اعتباری زمستان 1399 در باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی

طرح های اعتباری زمستان 1399 در باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی

خدمات اعتباری و طرح تخفیف خدمات آزمایشگاهی شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در زمستان 1399

 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی سراسر کشور، دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسا‌دکتری،کارشناسی ارشد، کارشناسی، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور و سایر پژوهشگران برای دریافت خدمات آزمایشگاهی از طریق باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی حمایت می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح های اعتباری فصل زمستان 1399 در باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی:


- طرح تخفیف ویژه اعضای هیئت علمی سراسر کشور - فصل زمستان (40 میلیون ریال اعتبار، 50 درصد تخفیف)


- طرح تخفیف ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی - فصل زمستان (20 میلیون ریال اعتبار، 40 درصد تخفیف)


- طرح تخفیف ویژه دانشجویان کارشناسی - فصل زمستان (5 میلیون ریال اعتبار، 40 درصد تخفیف)


- طرح تخفیف ویژه اعضای جدید باشگاه مشتریان - فصل زمستان (5 میلیون ریال اعتبار، 30 درصد تخفیف)
 


فرم ارسال نظر