• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 23 : 15

طرح تخفیف پاییز 98 مجتمع

طرح تخفیف پاییز 98 مجتمع

طرح تخفیف پاییز 1398 مجتمع مشاوران آزمای نفت ایرانیان📌 طرح تخفیف پاییز 98:

💲 20% تخفیف؛
1- تعیین درجه گریس (NLGI)
2- تخمین تعداد ذرات سخت گریس

💲 15% تخفیف؛
1- مرکاپتان و گوگرد (دکتر تست)
2- میزان آروماتیک (GC)
3- تعیین کشش پذیری قیر

💲 10% تخفیف؛
1- میزان آب (کارل فیشر)
2- پونا (GC)
3- خوردگی نوار مس
4- کربن باقی مانده (رمزباتوم)
5- گام (GUM)
6- نقطه نرمی قیر

💲 5% تخفیف؛
1- عدد اکتان (Infrared)
2- آنالیز عنصری روغن برای هر عنصر (ICP)
3- تقطیر در فشار اتمسفر
4- جرم حجمی (Density)
5- عدد اسیدی کل (TAN)
6- عدد بازی کل (TBN)
7- مرکاپتان
8- نقطه اشتعال به روش باز
9- نقطه اشتعال به روش بسته


☎️ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید.

021-65611579-81
021-65612646-8
09122192908

فرم ارسال نظر